Филиал “Надежда” на ЦИКО приема европейски проект, идват гости от 6 държави

Филиал “Надежда” на ЦИКО приема европейски проект, идват гости от 6 държави

Екипът на Център за изкуство, култура и образование – София отново демонстрира гъвкава и модерна образователна политика към младите хора.

Филиал “Надежда” е домакин на учебна визита на представители на 6 европейски държави, в рамките на проект “InclusiOFF – Let’s Turn It ON”!

Социалното включване – неговата важност, неговите предизвикателства, достъпа до образование и обучение, интеграцията на малцинствата, предоляването на обществените неравенства! Всички те са част от темите, по които младежи от 6 европейски държави по проекта на Стратегическо партньорство (КА2) InclusiOFF – Let’s Turn It ON, който се реализира от Asociatia ArtFusion (Romania), Teatro Metaphora (Portugal), Hang Hep (Hungary), Balkan Idea Novi Sad (Serbia), Udruga Prizma (Croatia). А от българска страна – партньор е Сдружение “Надежда-ЦРД”.

Основната цел на проекта е да овласти млади хора и тези от маргинализирани групи като предложи възможности за развитие на техните умения за създаване и провежданe на образователни дейности, насочени към намаляване на дискриминацията и социалното изключване, както и умения за застъпване на политики за социално включване на местно ниво. Всичко това с цел да трансформират своите общности в приобщаващи и оспорващи дискриминацията.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4