Открита е обществена поръчка за консервация, реставрация и експониране на къщата на Райна Княгиня (ПОДРОБНОСТИ)

Открита е обществена поръчка за консервация, реставрация и експониране на къщата на Райна Княгиня (ПОДРОБНОСТИ)

“Уважаеми съграждани, уведомявам Ви, че с мое Решение № РСР21-РД93-5/14.04.2021г. беше открита обществена поръчка с предмет: Консервация, реставрация и експониране на недвижима културна ценност, с категория „Местно значение“ – къща на „Райна Княгиня“.

Изпълнението предмета на поръчката има за цел възстановяване на къщата, обявена за паметник на културата, в която Райна Княгиня е живяла, докато е била акушерка в София, и обособяването на музейна част.

Средствата, необходими за финансирането на обществената поръчка, в размер на 402 000 лева, след мой доклад са осигурени от Специализирания общински приватизационен фонд, направление „Инвестиции и придобиване на ДМА“, съгласно Решение № 173 по Протокол №30 от 18.03.2021г. на Столичен общински съвет.

Обществената поръчка е прекратена, тъй като в определения срок няма нито една подадена оферта от строителна фирма, която да участва в изпълнението на заложените в проекта строително-монтажни работи.

Опазването на културното и историческо наследство е приоритетна област в работата на СО-район „Сердика“, поради което след изтичане на законово регламентираните срокове отново ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на извършване на дейностите по консервация, реставрация и експониране на сградата – общинска собственост, известна като къщата на Райна Княгиня.

Моля, всички заинтересовани, отговарящи на условията за участие да представят оферти в процедурата, за да възстановим къщата-музей, при спазване на изискванията на проектната документация, издаденото разрешение за строеж и Закона за обществените поръчки“, се казва в официално съобщение от кмета на район „Сердика“ Тодор Кръстев.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4