Завършиха възстановителните работи по коритата на реките Блато, Църна бара и Какач (СНИМКИ)

Завършиха възстановителните работи по коритата на реките Блато, Църна бара и Какач (СНИМКИ)

Завършиха възстановителните работи по речните корита на реките Блато, Църна бара и Какач. Поради интензивни валежи в периода 09-12 януари 2021 г. водните нива и придошлите притоци се повишиха критично, което създаде опасност за живота и имуществото на гражданите.

След оглед на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет на състоянието на хидротехническите съоръжения, бяха предприети съвместни действия от специализирани екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ – Столична община, Пожарна безопасност и защита на населението и „Напоителни системи“ ЕАД – София.

Почистване на бреговете и коритото на р. Църна бара от растителност и смесени отложения, които затрудняват проводимостта в участъка от “Околовръстен път” до вливането й в р. Блато.

Извършването на неотложните работи за възстановяване проводимостта на водата, в участъка от 50 м преди и след мост на Околовръстен път и целостта на дигата в прорязания участък са възложени по аварийна програма за почистване на речни корита, преминаващи през територията на Столична община.Предприети са необходимите действия за възстановяване на целостта на профила на корекцията в участъка от Околовръстен път до 100 м след ул. „Латин Колев“ от „Напоителни системи“ ЕАД – София клон. Реализирано е аварийно почистване проводимостта на водата, в участъка от 50 м преди и след мост на Околовръстен път до р. Блато.

Работи се и по течението на река Суходолска в участъка, започващ при „Железен мост“, както и са извършени обработки в Северен парк – в участъка на река Какач.

Средствата са отпуснати по предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4