Успешно приключиха ремонтните дейности на язовир “Огняново”

Успешно приключиха ремонтните дейности на язовир “Огняново”

На 7 април успешно приключиха ремонтните дейности на изпускателната система “Джонсън” на язовир Огняново, при която имаше механичен и електрически проблем. Специализираната ремонтна бригада на ДП „Управление и стопанисване на язовири“ /ДПУСЯ/ успя да приключи дейностите по отстраняването на повредата в изпускателната система в предвидения срок, преди очаквания прилив на пролетни води и дъждове. В периода на аварийните ремонтни дейности не е отчетено значително покачване на нивото на водата в язовира. От 17:00 ч. на 07 април екипът от ДПУСЯ, които стопанисват язовира, започна контролираното изпускане на водни маси през основният изпускател на съоръжението в река Лесновска.

Изпускането се извършва с цел снижаване на нивото на водния обем на язовира спрямо предписанието на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ до 22 милиона кубични метра. Прилагаме актуални снимки от тази сутрин, които показват нормалното ниво на водата в язовира за сезона и процеса на намаляване на неговия обем чрез изпускане на акумулираното количество от последните дни.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4