Отново топъл обяд в „Надежда“

Отново топъл обяд в „Надежда“

Район “Надежда” започна изпълнението на проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,

Близо 165 граждани от район „Надежда“ ще получават топъл обяд с доставка до дома, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Проектът се реализира от дата на избор на доставчик на услугата до 30.09.2021 г. чрез доставка до адрес на потребителя, при спазване на актуалните противоепидемични мерки.

Основна цел на проекта е приготвяне на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си предоставянето на топъл обяд на лицата от целевата група.

Допустими целеви групи са:

Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Продължава приемът на заявления за включване в проекта:

в Деловодство на район “Надежда” с адрес ул. “Кирил Дрангов” 55, работно време от 8.30 ч. до 17.00.

Всеки кандидат трябва да представи попълнено Приложение № 2 Заявление – декларация и Приложение № 20 Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице.

След запълване обхвата на Проекта, кандидатите ще бъдат включвани в резервен списък.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане”.

За повече информация може да се свържете с нас на телефон: 02 495 11 37, Деница Биберова и e-mail: info@so-nadejda.com

От началото на годината проектите за осигуряване на топъл обяд се финансират от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Топлият обяд е една от най-одобряваните мерки за подкрепа в кризата според проучване на обществените нагласи.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4