Голям интерес към еко акция в Елин Пелин

Голям интерес към еко акция в Елин Пелин

Поради големия интерес на инициативата на Община Елин Пелин, свързана с раздаването на млади дръвчета от вида жълта акация (laburnum anagyroides) на желаещите граждани и домакинства, Ви предоставяме допълнителна информация.

Всеки желаещ да се включи в инициативата, може да подаде заявление до Община Елин Пелин в срок до 12 април 2021 г. на e-mail: eco@elinpelin.org и да получи до 5 бр. дръвчета. Дръвчетата ще се раздават от базата на ОП „БКД – Елин Пелин“ от 8 до 16 април 2021 г. в часовете от 08:00 до 15:30 часа, след обработване на постъпилите заявления в общинската администрация. Адресът на базата на общинското предприятие е в с. Петково, на ул. “Неофит Рилски” №10.

ВАЖНО! След засаждане на фиданките от жълта акация е необходимо младите дръчета да се поливат често, за да се прихванат.

Дарение от 1050 фиданки направи Мариела Симеонова, преподавател по физика в СУ “Васил Левски”, гр. Елин Пелин.

***

Приложено може да видите местоположението на базата на общинското предприятие “Битово-комунални дейности” в с. Петково, където се намират растенията.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4