Сменете старите си печки, включете се в кампанията за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата!

Сменете старите си печки, включете се в кампанията за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата!
Възобновен е специализирания телефон 02/94 22 444 за информация по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Националния бюджет.
Актуална информация за проекта може да получите на посочения телефон – от понеделник до петък, от 8:30 ч. до 18:30 ч.
Към настоящия момент над 5 500 домакинства са подали заявления за участие в проекта и ще получат безплатно нови екологични отоплителни уреди!
Приемът на документи за район “Надежда” се извършва в сградата на районна администрация “Надежда”, ул.”Кирил Дрангов”№55, всеки вторник и четвъртък от 9,00 ч. до 12,30ч и от 14,00 до 16,30 часа от длъжностни лица: Александра Мирчева, старши експерт “Екология”, Димитър Димитров, специалист в отдел “ИИЕКС” след направена пълна проверка на място за пълнота на попълнения формуляр и документи към него.
Необходими документи:
Ако и Вие се отоплявате на дърва или въглища, не се колебайте да се включите!

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4