Гражданите вече могат да правят справки относно изборите чрез СО

Гражданите вече могат да правят справки относно изборите чрез СО

Столична община стартира информационна система, която предоставя възможност на гражданите за справки, свързани с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г.

Системата е уеб базирано ГИС приложение, чрез което избирателите имат възможност за ориентация относно номера на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на вот и точното ѝ местонахождение на територията на Столична община, както и да направят справка в избирателните списъци.

Достъпът до приложението може да се осъществи на адрес: https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/, включително и през мобилни устройства.

Уеб базираната система предлага удобен интерфейс, лесен за ориентация от потребителя и е достъпен през всички браузъри.

През системата може да се реализира достъп до:

Данни относно Заповедта на кмета на Столична община по чл. 8 от Изборния кодекс за граници, обхват, номерация и адреси на избирателните секции;

Адреси, обхващащи съответната избирателна секция, за нуждите на функционалност – търсене на избирателна секция;

Информация за секциите, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването;

Връзка към сайта на ГД ГРАО за избирателните списъци за Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г., откъдето може да се провери мястото за гласуване;

Връзка към Районните избирателни комисии;

Връзка към електронните услуги за изборите, Портала на СО и Разяснителната кампания на Централната избирателна комисия.

Основната цел на приложението е да гарантира на гражданите публичност и по-добра информираност.

Categories: Столица

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4