Министър Сачева откри учебна кухня “Надежда”

Министър Сачева откри учебна кухня “Надежда”

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева откри учебна кухня „Надежда“ на Фондация „Светът на Мария“, която има за цел да развива социалната интеграция и личностна реализация на хора с интелектуални затруднения.

“Една от най-важните политики на Министерството на труда и социалната политика е свързана със заетостта на хората с увреждания затова тази година сме отделили 9 млн. лева за различни проекти и програми в тази посока и около 3 млн. лева за достъпна среда за хората с увреждания.”, каза министър Сачева.

Помещенията на учебна кухня “Надежда” се намират в бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа “Асен Златаров” и са предоставени безвъзмездно на Фондация “Светът на Мария” от Столична община .

Общо 30 млади хора с интелектуални затруднения ще получат възможност за обучение в трудови умения – приготвяне на храна и обслужване, поддръжка на хигиената, градинарство, битови дейности в социална кухня “Надежда” ,

На откриването присъства и заместник-кметът на район “Надежда” Виктория Раловска-Павлова, която отбеляза, че е изключително радостна, че учебната социална кухня се намира на територията на район “Надежда” и се надява на много нови общи проекти с Фондацията.

Сред официалните гости бяха още : представители на Столична община, Агенция социално подпомагане, Фонд “Социална закрила”, дипломати от Посолство на Република Франция в България и корпоративни дарители.

Общата стойност за оборудване на работните помещения до момента е 208 000 лева, като продължава кампанията за набиране на средства за допълнително оборудване.

Повече за дейността на Фондация “Светът на Мария” и техните проекти : www.mariasworld.org


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4