Наемни цени за ползване на общински терени в Елин Пелин

Наемни цени за ползване на общински терени в Елин Пелин

Общинска администрация при Община Елин Пелин Ви уведомява, че на основание чл. 21, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин, приета с решение №295 по протокол №16/26.11.2020 год. на Общински съвет – Елин Пелин, са приети наемни цени за ползване на терени – общинска собственост, които може да видите в официалния сайт на администрацията.

Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

Физическите или юридическите лица, ползващи терени общинска собственост, следва да подадат молба /заявление/, окомплектована с актуално състояние на фирмата извършваща съответната търговска или рекламно-информационна дейност в Център за административно обслужване на Община Елин Пелин.

Ще бъдат премахвани рекламните табла и материали, разположени на общински терени, които са поставени нерегламентирано и за тях не са заплатени съответните такси, определени в Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин.

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4