Район “Надежда” отговори на дезинформатори заради фалшива “новина”

Район “Надежда” отговори на дезинформатори заради фалшива “новина”

Във връзка с опити за дезинформация и фалшива новина по повод промяна в предназначението на общински имот в жк “Надежда” 1 а (кв. 17 а), заключен между улиците “Хан Кубрат”, “Калотина”, “Демир капия” и “Възрожденска”, район “Надежда” информира, че теренът е отреден за “подземен паркинг и озеленяване”, съгласно действащия регулационен и застроителен план на местност жк “Надежда” 1 а и 1 б.

Нормативните документи, на които се базира, са Решение №408 по Протокол №43/18.07.2013 г. на Столичен общински съвет и Решение №637 по Протокол №52/21.11.2013 г. на Столичен общински съвет.

Общинският терен е с предназначение паркинг за обществено ползване.

Активното общество е преди всичко информираното общество, затова е особено важно всяка информация да бъде проверена и потвърдена от съответната експертна администрация.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4