Фандъкова инспектира обновените ДГ№90 и 102 ОУ в “Надежда” (СНИМКИ)

Фандъкова инспектира обновените ДГ№90 и 102 ОУ в “Надежда” (СНИМКИ)

Детска градина № 90 и 102-о Основно училище „Панайот Волов“ в район „Надежда“ са последните два обекта, които бяха обновени от СО по програмата за модернизация на 25 училища и детски градини. Освен основни вътрешни ремонти в сградите са изградени асансьори за достъпна среда, изпълнени са мерки за енергийна ефективност на покриви и фасади и са облагородени дворовете.

Лично кметът на София Йорданка Фандъкова провери сградите заедно със заместник-кмета по направление строителство инж. Ангел Джоргов и кмета на район „Надежда“ инж. Димитър Димов.

На територията на “Надежда” общо са обновени 12 обекта: 5 училища и 7 детски градини. Те са част от проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Всички детски градини и ясли на територията на общината са готови да приемат деца от 4 януари 2021 г. От следващата седмица, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, се възобновяват присъствените занятия за учениците от първи до четвърти клас и за децата в детските градини и яслите.

За улеснение на родителите на децата в детските градини няма да се изисква медицинско от личния лекар, а само декларация за информирано съгласие от родителите, че децата са здрави.

Детските градини и яслите ще работят със строг сутрешен филтър и със засилена дезинфекция на помещенията.

„Освен основни вътрешни ремонти, в сградите са изпълнени мерки за енергийна ефективност, реализирано е конструктивно укрепване на сградите, подменени са В и К инсталация, отоплителна, силова и осветителна инсталации, изградени са асансьори за достъпна среда, облагородени са дворовете и др.

Общо 12 сгради от образователната инфраструктура в район “Надежда” бяха напълно ремонтирани в периода 2018-2020 г. Сред тях са 5 училища (15 СУ, 16 ОУ, 54 СУ, 101 СУ и 102 СУ), както и 7 сгради на детски градини (15 ДГ, 27 ДГ, 90 ДГ (2 сгради), 115 ДГ (2 сгради), 170 ДГ ).

Близо 80 % от сградния фонд на учебните заведения в район “Надежда” вече има нов облик“, обясни инж. Димитър Димов.

Прекият ефект е върху близо 3 400 ученика и 1200 деца в детските градини, които вече се радват на модерна образователна среда.

Използвам възможността да благодаря на родителите, децата и служителите във всички учебни заведения за търпението и екипната работа.

Ремонтните дейностите в 25- тте образователни обекта в Проекта са реализирани с безвъзмездно финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. , приоритетна ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие”и собствено участие на Столична община.

Снимки: Аделина Ангелова


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4