Приеха нови критерии за “зеления билет”

Приеха нови критерии за “зеления билет”

Столичният общински съвет прие предложението ни за промяна в критериите за въвеждане на „зелен билет“ за градския транспорт в дни с наднормени превишения на фини прахови частици.

Промяната ще ни даде възможност да пускаме „зелен билет“ при достигане на превишения на осреднената 24-часова стойност на ФПЧ10 над 150 µg/m3 на поне две градски автоматични измервателни станции за един ден и при наличие на неблагоприятни метеорологични условия, водещи до задържане и натрупване на атмосферните замърсители в ниските слоеве на атмосферата през зимата (жълт код за мъгла, безветрие и други, получени от НИМХ) или при наличие на неблагоприятни метеорологични условия, които водят до задържане и натрупване на атмосферните замърсители в ниските слоеве на атмосферата през зимата (жълт код за мъгла, безветрие, инверсия и други, получени от НИМХ).

Досега мярката се прилагаше при достигане на нива над 200 мг/м3.

Categories: Столица

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4