Въвежда се еднопосочно движение в част от “Надежда”

Въвежда се еднопосочно движение в част от “Надежда”

Въвежда се промяна на посоката на движение по следните улици в жк „Надежда“ 1, с цел уеднаквяване посоката на движение по цялата им дължина.

  •   ул. „Илинденско въстание“ (покрай 101 СУ „Бачо Киро“)
  •   ул. „Царевец“
  •   ул. „Жорж Дантон“ (в участъка между ул. „Възрожденска“ и ул. „Демир капия“)
  •   ул. „Сава Филаретов“ (в участъка между ул. „Възрожденска“ и ул. „Демир капия“, покрай ДГ № 170 и  в участъка между ул. „Царевец“ и „Георги Войтех“))
  •   ул. „Демир капия“ (в участъка между ул. „Илинденско въстание“ и ул. „Кирил Дрангов“ и между „Любородие“ и ул. „Христо Силянов“)
  •   ул. „Любородие“ (зад 101 СУ „Бачо Киро“)
  •   въвежда се забрана за спиране и паркиране по ул. „Кирил Дрангов“ в участъка между ул. „Възрожденска“ и ул. „Георги Войтех“, поради затрудняването на движението от постоянно паркиралите автомобили от едната страна на уличното платно.

С новата организация на движение, ще се осигурят близо 230 свободни места за паркиране на моторни превозни средства. Сред основните предимства на еднопосочното движение за автомобили е осигуряването на повече места за паркиране, предвид факта, че паркирането от дясната страна на платното е разрешено.

Припомняме, че схемата беше  представена публично на 4 февруари 2020 г. в актовата зала на 101 СУ „Бачо Киро“, на основание Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община на Столичен общински съвет.

След подробно разглеждане на предложената от проектантския екип на „София проект“ схема и отчитайки предложенията от живущи на територията на района с вх. № РНД19-ГР94-830(6)/04.02.2020г., район „Надежда“ изготви предложение за изменение на първоначалната схема, а именно да отпадне необходимостта от въвеждане на еднопосочно движение по следните улици:

– улиците около бл. №№ 129, 130, 137 и 138 (ул. „Вера Игнатиева“, ул. „Дядо Иван Добрев“, ул. „Борислав“, ул. „Червено знаме“ и ул. „Демир капия“ в участъка между ул. „Вера Игнатиева“ и ул. „Калотина“)

– ул. „Калотина“

– ул. „Вера Игнатиева“

– подходните улици към бл. 122 и бл. 123 (зад ДГ № 172)

– улицата покрай бл. №№ 104, 106, 108 и 107 и ул. „Любородие“ в участъка й покрай бл. 107

– подходната улица към сградата на районната администрация и бл. 144

– ул. „Жорж Дантон“ в участъка между ул. „Демир капия“ и ул. „Царевец“ (покрай 101 СУ „Бачо Киро“)

Коригираната схема за „Въвеждане на еднопосочно движение в ж.к. „Надежда 1“ на улиците, заключени в участъка между ул. „Хан Кубрат“, ул. „Христо Силянов“ и                           ул. „Възрожденска“ беше приета с одобрение, като не бяха направени съществени забележки от живущите на територията на ж.к. „Надежда 1“ в посочения срок до 13.02.2020 г.

Новата организация на движение е одобрена от Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община (съгласно становище по т.25 от Прокотол №20/28.04.2020 г.). Проектът е съгласуван от СДВР „Пътна полиция“ и дирекция „Управление и анализн на трафика“ към Столична община , а сигнализацията е изцяло съобразена със Закона за движение по пътищата.

Обобщаващ доклад

Протокол


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4