Направиха първа копка за водопровод Лесново – гара Елин Пелин – Нови хан (СНИМКИ)

Направиха първа копка за водопровод Лесново – гара Елин Пелин – Нови хан (СНИМКИ)

Беше направена първата копка на изграждането на довеждащ водопровод от помпена станция село Лесново до гара Елин Пелин и село Нови хан. На събитието в с. Лесново присъстваха министърът на околната среда и водите Емил Димитров, Михаела Доцова – и.д. главен секретар на МОСВ, кметът на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов, заместник-кметове на общината, общински съветници от ОбС – Елин Пелин, кметовете на с. Лесново, гара Елин Пелин, с. Нови хан, както и представители на общинската администрация.

Проектът „Рехабилитация на външното водоснабдяване на с. гара Елин Пелин и с. Нови хан“ се реализира с безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 038 145.79 лв. без ДДС, отпусната от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Предвидено е изпълнението на рехабилитацията да отнеме 120 дни. Дължината на водопровода е в размер 10 277 линейни метра. С изграждането на новия водопровод ще се намалят драстично загубите по мрежата и ще се повиши качеството на питейната вода за хората от двете най-големи села в община Елин Пелин – гара Елин Пелин и с. Нови хан.

Categories: Бизнес, Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4