Еко инициатива за разделно събиране на боклука стартира в Елин Пелин

Еко инициатива за разделно събиране на боклука стартира в Елин Пелин

Вече се раздават чували за разделно събиране на жителите от община Елин Пелин, които изявиха желание за включване в пилотния проект до средата на м. ноември. Поставят се общински контейнери за рециклиране на ключови места и продължава събирането на заявления за участие в еко инициативата.

През есента Община Елин Пелин стартира пилотен проект за разделно събиране на отпадъци съвместно с фирми, граждани и домакинства от общината.

✦ В началото на инициативата ще бъдат предоставени специални цветни чували и индивидуални контейнери за разделно събиране, които ще се извозват в определени дни от адреса на гражданите. Различните чували/контейнери – за пластмаса, хартия и стъкло ще се събират по ежеседмичен график от специален сметоизвозващ камион на ОП „БКД – Елин Пелин“.

✦ Всички граждани, които искат да се включат в еко инициативата на Община Елин Пелин, за да намалим количеството на пластмасата, депонирано на сметището, може да заявят своето желание чрез изпращане на писмо с адрес и телефон за връзка до pr@elinpelin.org. След съгласуване на постъпилите заявление те ще получат цветни контейнери или чували за разделно събиране на отпадъци.

„Обръщаме се към всички доброволци, граждани, домоуправители на многофамилни жилищни сгради и семейства, които искат да се включат в проекта да разговарят със своите съседи, за да изпратят заявления от максимален брой живущи в един район“, подчертаха от районната администрация.

✦ След старта на инициативата Община Елин Пелин планира да разшири дейностите по събиране и предаване за рециклиране на отпадъците и в други населени места при изявено желание и записване от страна на жителите.

Научете повече: https://www.elinpelin.org/currentNews-5764-newitem.html

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4