Онлайн дискусия „Проектът завършва. Проектът продължава“ финализира проекта „Смарт София“

Онлайн дискусия „Проектът завършва. Проектът продължава“ финализира проекта „Смарт София“

Финалната онлайн дискусия „Проектът завършва. Проектът продължава“ се проведе успешно на 23.10.20 в платформата Zoom, като бе излъчена по YouSofia TV https://www.youtube.com/,  тук, в https://smartsofia.bg/, както и по другите комуникационни канали от партньорската инфомрежа, сред които е и Агенция „Витоша нюз“.

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи.

Ръководителят на проекта Христо Ковачев анализира преодолените предизвикателства в сложни условия и очерта възможностите за неговото устойчиво продължение. Изпълнени са всички дейности, реализирани са предвидените резултати и поставените цели.

Постигнатата основна цел на проекта бе с иновативни дигитални инициативи млади и възрастни хора да участват в изследователския процеса „Смарт София – Смарт столица?“ за активизиране на синергията между представители на местната власт, гражданското общество, стартъп екосистемата. Специфичната цел бе подкрепа и популяризиране на Стратегията за дигитална трансформация на София и нейната практическа реализация.

Изградена е иновативна онлайн платформа „Смарт София“ (www.smartsofia.bg), както и нейно мобилно приложение, фейсбук-страница и ютюб-видеоканал, които са главните инструменти за постигане на целите на проекта.

Бяха проведени ефективни стартова, основна и финална онлайн дискусии по основните теми на изследователския процес „Смарт София – Смарт столица?“ през юли, септември и октомври.

След мониторинг на сайтовете на районните администрации бе подготвен анализ „Смарт районни администрации и е-услуги. Препоръчителни мерки за развитие на сайтовете и дигиталните умения на служителите в районните администрации“.

Като иновативен резултат от изследователския процеса „Смарт София – Смарт столица?“ бе Класацията ТОП 5: Интелигентните решения в Столична община, изработена от екип „Смарт София“ и външни експерти. Класацията бе представена на финалната дискусия и в https://smartsofia.bg/.

Предложен е Пакет от практически мерки „Смарт София“ за ускоряване и координация на процеса за дигитализиране на столицата, изработен след консултации с целевите групи, Направление „Дигитализация, иновации и инвестиции” в Столична община и екипа на „Визия за София“.

С активна комуникационна кампания чрез каналите на партньорската инфомрежа, включваща Софийски вестник и сайта му (https://www.sofiavestnik.com/), Агенция „Витоша нюз“ (https://vitoshanews.com/), YouSofia TV (https://yousofia.bg/), както и в каналите на https://smartsofia.bg/, бяха популяризирани дейностите и резултатите от проекта и бе привлечена увеличаваща се качествена аудитория.

 

Доц. Ирина Топалова, зам.-ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи, оцени положително съвместната работа по проекта и разказа за последните постижения на техните преподаватели и студенти.

Искрен Арабаджиев, зам.-кмет на Район „Студентски“ говори за ползата от общия проект „Смарт София“ и предложи как да се развие успешното партньорство. Той заяви намерението в Район „Студентски“ да се подготви пилотен проект за дигитална трансформация като продължение на настоящия.

Христо Йорданов, издател на „Софийски вестник“ и мениджър на YouSofia TV, медиен партньор на проекта, представи резултатите от експеримента Класация ТОП 5: Интелигентните решения в Столична община.

 

Александър Високомогилски сподели изводите от анализа „Колко са смарт сайтовете на районните администрации и как да „поумняват“ в интерес на гражданите“, като направи ценни препоръки и предложи възможни практически мерки.

Жоро Пенчев, координатор „Технологии, икономика и управление“ във „Визия за София“ говори за „Практическите мерки за ускоряване на дигитализацията, заложени в дългосрочната стратегия Визията“.

Андрей Калмаков, управител на Комплекс „Възраждане“ представи един от отличените обекти в Класация ТОП 5 – новият аквапарк насред София, който привлече през лятото много млади и стари, а сега в закрития басейн и в другите сауни, масажьорни и т.н. идват увеличаващ се брой посетители.

Традиционният ни коментатор Крум Крумов отново пряко се включи от немския град Залцгитер, като направи паралел между германските и нашите „антисмарт решения“.

На запис, понеже беше на лекции, от Виена ни изпрати гласа си Елена Крумова, коя миналата година в предишния ни проект разказа за началото на поумняването на виенския смарт квартала Асперн, а сега показа колко бързо напредват работите там.

Христо Ковачев обобщи изказванията и категорично заяви, че от 1 ноември т.  г. „Проектът завършва. Но проектът продължава“. И благодари на участниците в дискусията и на екипа и на партньорите, които допринесоха всички дейности и резултати да бъдат постигнати, даже и надминати.

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4