Жителите на район “Надежда” предадоха опасни отпадъци

Жителите на район “Надежда” предадоха опасни отпадъци

Жителите на район „Надежда“ предадоха опасни отпадъци от домакинствата в мобилен пункт пред сградата на районната администрация днес. (ул. „Кирил Дрангов“ 55)

Сред най-често предаваните опасни отпадъци бяха лекарства с изтекъл срок на годност, бояджийски материали, домакински препарати и химикали.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се прилага в София от началото на 2012 г. и е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД. За периода от стартиране на Системата до средата на 2020 г. са събрани над 35 т. опасни битови отпадъци, а за 2019 г. количеството е 7028.940 кг. Тези отпадъци отиват за последващо обезвреждане и оползотворяване.

Важно е да се знае, че опасни отпадъци могат да предават само физически лица, за юридическите лица тази услуга е съобразена със задълженията им по Закона за управление на отпадъците.

При големи количества, гражданите могат да използват универсалния телефон на БАЛБОК 0700 11750 и да заявят събиране от адрес.

Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт

Лекарствата с изтекъл срок на годност се събират само в Мобилен събирателен пункт.

Листовка изтегли тук: https://bit.ly/3moWZrD


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4