ЦГМ изгражда паркинг за платено паркиране в ж.к. “Надежда“ 1

ЦГМ изгражда паркинг за платено паркиране в ж.к. “Надежда“ 1

Паркингът на „Център за градска мобилност“ ЕАД в жк „Надежда“ 1 ( на ъгъла на улиците „Георги Войтех“ и „Кирил Дрангов“) ще бъде изграден като обществен паркинг (с абонамент за платено паркиране), без предвидената обособена част за специализиран (наказателен) паркинг.

За това се договорихме с ръководството на „Център за градска мобилност“ ЕАД, с активното участие на местната общественост.

Предстои промяна в първоначалния проект на „Център за градска мобилност“, по реда на чл. 154 от Закона за устройство на територията. Целта е да бъдат спазени договорените по време на срещите искания от страна на гражданите. Строителните дейности на обекта не прекъсват, с изключение на зелената площ от страната на бл. 122.
При готовност, преработеният проект ще ни бъде представен за обсъждане от ЦГМ ЕАД, за да гарантираме отразяване на договорените промени между инвеститора и гражданите.

Винаги съм казвал, че силната гражданска позиция включва преди всичко информираност по ключовите теми за града ни, това каза инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“.

– В тази връзка, и на основание постъпили към мен сигнали, категорично заявявам, че:
Проектът за паркинг е законосъобразен, и в съответствие с влезлия в сила Подробен устройствен план (ПУП) на м. „Надежда 1Б“ от 2013 г. Теренът е с отреждане за паркинг, съобразно нормативните документи, сподели той.

Както при всяка процедура за изработване и влизане в сила на Подробен устройствен план, проектът за ПУП на Надежда 1 а и 1 б е преминал през необходимите обществени обсъждания и обявяване в Държавен вестник. Те са реализирани в периода 2010-2012 г.

Подробният устройствен план на жк Надежда 1 а 1 б е одобрен от Столичен общински съвет с Решение № 408 /18.07.2013 г. Информацията е публично достъпна на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ (https://www.sofia-agk.com)

Съгласно одобрения ПУП на Надежда 1 а и 1 б през 2013 г., е предвидено изграждане на детски площадки в близост до блоковете 120 и 122, както и спортна плошадка до блок 112 . Същите ще бъдат реализирани, при осигуряване на целево финансиране.
Допълнително ще бъдат изградени тротоар и улично осветление по ул. „Георги Войтех“, в участъка от улиците „Кирил Дрангов“ до ул. „Константин Будин“.

Използвам възможността да благодаря на ръководството на Център за градска мобилност ЕАД и гражданската общественост, че запазиха конструктивния диалог, въпреки първоначалните различия, каза инж. Димов.

– Вярвам, че с общи усилия ще намерим ефективно решение на възникналия казус и създаването на по-устойчива градска среда в район „Надежда“, допълни той.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4