Проектът завършва. Проектът продължава

Проектът завършва. Проектът продължава

Финалната онлайн дискусия ще направи равносметка на изследователския процес „Смарт София – Смарт столица?“

На 23.10.2020 г. от 10.30 до 12 ч. ще се проведе финалната онлайн дискусия от проекта „Смарт София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа 2020“ от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи.

Тя ще бъде отново в платформата Zoom и ще направи равносметка на постигнатото. Финалната онлайн дискусия е наречена „Проектът завършва. Проектът продължава“ и това показва намерението на екипа да дискутира с партньорите, представите на целевите групи, с общински съветници и експерти възможностите за устойчиво развитие на постигнатите резултати в изследователския процес „Смарт София – Смарт столица?“.

Онлайн дискусия „Смарт София“ ще се предава пряко по YouSofia TV https://yousofia.bg/, онлайн платформа www.smartsofia.bg и в Ютюб и Фейсбук профила ѝ, както и по други комуникационни канали от партньорската инфомрежа.

Предвижда се ръководителят на проекта Христо Ковачев да анализира преодолените предизвикателства, да обобщи постигнатите резултати и да направи предложения за бъдещото му устойчиво развитие чрез самофинансиране. Усложнената ситуация и съкратените срокове не попречиха на екипа и съмишлениците му да изпълнят всички дейности и да постигнат предвидените индикатори. Но в хода на изследователския процес ясно се откроиха противоречията в противоборството между аналоговата и дигиталната култура. В тази дипломатична формула се крият множество проблеми на дигиталната трансформация в София и те не чакат своите решения, а ги предизвикват.

Примерно в готовия вече анализ „Колко са смарт районни администрации?“ се видя състоянието на техните 24 сайта и се чу мнението на потребителите за старите и новите е-услуги. И въпреки че ситуацията е шарена, преобладава мнението за неудовлетвореност. Александър Високомогилски ще сподели конкретните си наблюдения в онлайн конференцията и ще направи предложенията си как районни администрации да „поумняват“ в интерес на гражданите.

Или другата непланирана иновация, която даде неочаквано интересни резултати – Класация ТОП 5: Интелигентните решения в Столична община. В получените отговори се откроява ярката картина на най-успешните интелигентни решения, но и „антисмарт постиженията“, които хвърлят системната си сянка. Това ще бъде тема на специален анализ, който ще направи медийният партньор на проекта Христо Йорданов, издател на в. „Софийски вестник“ и мениджър на YouSofia TV.

Или крайният устойчив резултат от проекта, по който работата продължава, защото се оказа най-сложна, но и перспективна – Предложение за пакет от практически мерки „Смарт София“ за ускоряване и координация на процеса за дигитализиране на столицата. По време на дискусията Жоро Пенчев, координатор „Технологии, икономика и управление“ във „Визия за София“, обещава да разсъждава с критичен прагматизъм.

Партньорите в проекта проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи и Петко Горанов, кмет на Район „Студентски“, ще споделят с какво беше полезен проекта „Смарт София“ и как да бъде развито успешното сътрудничество.

Поканени са и други ключови участници в процеса на дигиталната трансформация в София и с интерес очакваме тяхното включване във финалната онлайн дискусията от проекта „Смарт София“.

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4