Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци отваря в “Надежда”

Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци отваря в “Надежда”

На 23 октомври 2020г. (петък), от 08:30 ч. до 11:30 ч., пред сградата на районна администрация “Надежда” (ул. “Кирил Дрангов” 55) ще бъде позициониран Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци.

Гражданите ще имат възможност да предават безвъзмездно следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се прилага в София от началото на 2012 г. и е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД.

Неправилното третиране на опасните отпадъци и включването им в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората и замърсява околната среда.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Изтеглете

График на Мобилния събирателен пункт за 2020 г. – https://bit.ly/3dOQCe7

Информационна листовка – https://bit.ly/3m38lBj

Допълнителна информация на: www.sofia.bg/waste

Новини за пункта ще намерите и на страницата на БалБок във Facebook.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4