Сдружение “Шопкиня” с щедър жест към МБАЛ Елин Пелин

Сдружение “Шопкиня” с щедър жест към МБАЛ Елин Пелин

На 12 октомври 2020 г. представители на Сдружение „Шопкиня“ направиха щедро дарение на медицинска техника и апаратура за нуждите на общинската болница – МБАЛ Елин Пелин.

Дарената техника и апаратура е на обща стойност от над 13 000 лв., получени с активното съдействие на Сдружение „Шопкиня“ и СЗДП – гр. Враца за част от сумата. Средствата за дарението са събрани на Коледния бал на Сдружение „Шопкиня“, който се проведе през декември 2019 г. Доставянето на апаратурата се е забавило през изминалите месеци поради сложната здравноепидемиологична обстановка, свързана с COVID-19.

Общинската болница получи нов голям канален ЕКГ апарат ECG 600G, друг канален ЕКГ апарат „HeartScreen 112C1-6/12”, апарат за бърза диагностика CPR “QuikRead go”, както и комбиниран апарат за електротерапия, ултразвук, вакуумтерапия “Intelect Mobile 2 Combo”. Апаратурата е доставена на болницата съгласно актуалните нужди за лечение на нашите съграждани в днешната. Дарените апарати ще допринесат за по-доброто и адекватно лечение на пациентите, заявиха от ръководството на МБАЛ Елин Пелин.

Научете повече: https://www.elinpelin.org/currentNews-5683-newitem.html


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4