Търсят се преброители! Вижте изискванията и документите за кандидатстване!

Търсят се преброители! Вижте изискванията и документите за кандидатстване!

От 15 септември започна набиране на преброители за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление (по образец), придружено с документи в администрацията на район „Надежда” , по  настоящ адрес: гр. София, ул. „Кирил Дрангов” №55, етаж 1, с работно време: понеделник – петък, от 08:30 ч. до 17:00 ч., за да бъдат наети.

Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите – https://census2021.bg/) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани 114 преброители от район „Надежда”,  които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Линк към текст и необходими документи за сваляне: http://www.so-nadejda.com/news/491/273/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2021-%D0%B3.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4