Визията за София задава посоката за нейното развитие до 2050 г.

Визията за София задава посоката за нейното развитие до 2050 г.

 

Арх. Любо Георгиев, директор на Софияплан и ръководител на екипа, изготвил Визия за София в интервю за www.Smartsofia.bg


Любо Георгиев учи архитектура в IUAV (Венеция, Италия) и завършва магистратура по архитектура и урбанизъм в TU Delft (Делфт, Холандия). Има богат опит като проектант и ръководител на мулти-дисциплинарни екипи. Работи като директор на фестивала ONE ARCHITECTURE WEEK (Пловдив, 2014-2016), водещ проектант в Turenscape (Пекин, Китай 2012 – 2014), проектант в MVRDV (Ротердам, Холандия, 2009) и в Claus en Kaan Architecten (Амстердам, Холандия, 2007 – 2009). Важна част от неговата дейност включва проекти с обществена насоченост: участва в инициативи като „Failed Architecture“, рубриката „Архитектурна критика“, филмите „Усещане за град“ и „Познавате ли архитекта?“, групата „Лаборатория за градско развитие“. Съ-/автор на изложби, работилници, лекции и публикации.

Любо Георгиев е директор на ОП Софияплан (доскоро познато като Софпроект-ОГП) от края на юли 2017 г.Успоредно с това е и ръководител на екипа, работещ по създаването на Визия за София.

– Арх. Георгиев, приехте поканата ни да участвате в онлайн дискусията „Смарт София“ на 25 септември. Какво мислите да кажете, моля споменете само за една от идеите ви, за да не „ограбим“ предварително изказването ви?

– Планирам да разкажа за процеса на съставяне и използване на база от пространствени данни в общинското предприятие, което ръководя – Софияплан. Както и как това се е отразило на работата по Визия за София и в последствие как ще се отрази на другите планове и стратегии на общината. Надявам се да мога да изненадам приятно слушателите и другите участници.

– Темата Дългосрочната стратегия за развитие на Столичната община до 2050 г., наречена „Визия за София“, ни се струва необятна. С екипа си и с многобройните ви партньори работите сериозно и модерно от няколко години. Самият вие, като гледаме CV-то ви, като че ли сте се готвили точно за тази работа… В нашата Класация ТОП 5: Интелигентните решения в Столична община Визия за София се бори за първото място със Стратегията за дигитална трансформация на София в сегмента 2. ТОП 5 на смарт решения от институции и фирми… Та въпросът ни е каква е практическата полза от Визията накратко?

– Бих определил Визия за София не като необятна, а като всеобхватна. В нея сме целели да засегнем максимално широк спектър от сегашната реалност, но и бъдещето на града. За Визията не е много удачно да мислим като за документ, а като за основополагащия елемент на една координирана, актуална, модерна система за планиране. Самата Визия е система от елементи, връзки, зависимости. Логиката е, че ако промениш един аспект на реалността, то това води до промени в много други. И в този смисъл не е възможно един човек да обхване и оцени Визия за София във всичките ѝ аспекти, защото тя е много-профилна. За съставянето на Визията беше необходимо да изградим система – на събиране и обработка на данни, на диалог, на редакция, на причинно-следствени връзки. За реализирането на Визията също ще е необходима система.

– И след това въведение – каква е практическата полза от Визията?

– Ползата е в това, че внася ред, въвежда посока, създава възможност за координация. Без визия, без ясни цели, една организация (каквато е и общината) не действа по оптимален начин, преповтаря действия, не използва добре капацитета и ресурсите си, а понякога и създава предпоставки за ненужни конфликти, или за пропуснати ползи. Та Визията задава посоката за развитие на София. От тук нататък следва да променим спрямо нея всички общински планове и стратегии, както и да създадем нови, или да обединим съществуващи, защото те пък са вече документите, с които се обосновават общинските разходи за едно или друго нещо. И всичко това ще продължи да се случва интегрирано, в система, отчитайки връзките между различните аспекти на реалността, но и включвайки обществото. Софияплан е звеното, което след вече приетата Визия за София, е отговорно за координираното стратегическо и пространствено планиране на общината. Това е първата по рода си такава организация в българска община и се надявам да продължим да доказваме на обществото ползите от планирането.

– Нашата основна идея, т.н. „червена нишка“, е кодирана в изречението с въпросителна – „Смарт София – Смарт столица?“ Като обща оценка – доколко София отговаря на древното си име?

– Все още недостатъчно. Въпреки, че в София има най-високата сред българските градове концентрация на иновации, висшисти, стартъпи, пари, потребители и какво ли още не, сме далеч от това да можем да се наречем интелигентен, или пък мъдър град.

Снимка: vizia.sofia.bg

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4