Утре ще се проведе иновативно събитие в платформата Zoom „Смарт София – Смарт столица?“

Утре ще се проведе иновативно събитие в платформата Zoom  „Смарт София – Смарт столица?“

Смарт София – Смарт столица?“

Отговорът на този фундаментален въпрос след мозъчната атака в дискусията

Онлайн дискусия е основно събитие от проекта „Смарт София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа 2020“ от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи.

Онлайн дискусия „Смарт София“ се провежда на 25.9.2020 г. от 10 до 12.30 ч. в платформата Zoom.

Целта на дискусията е да представи досегашните резултати от проекта и да се обобщят основните теми на изследователския процес „Смарт София – Смарт столица?“, както и да се оценят практическите аспекти на дигиталната трансформация в Столична община. Ще се търсят конкретните проявления на противоборството между аналоговата и дигиталната култура и иновативните приноси за успеха на „интелигентните решения“.

В дискусията ще участват ключови представители на столичната дигитална общност, на партньорите и целевите групи на проекта.

Онлайн дискусия „Смарт София – Смарт столица?“ се предава пряко по YouSofia TVhttps://www.youtube.com/yousofia, онлайн платформа www.smartsofia.bg и във фейсбук профила ѝ, както и по други комуникационни канали от партньорската инфомрежа.

Онлайн дискусията е структурирана в два панела:

1. Постижения и предизвикателства в столичните райони и общински фирми в дигиталната трансформация и внедряване на интелигентни решения. Модератор e Христо Ковачев, ръководител на проекта и председател на Фондация РЕГИОН.БГ.

2. Бизнес и НПО за „Смарт София“. Модератор e Христо Йорданов, издател на в. „Софийски вестник“, мениджър на YouSofia TV и медиен партньор на проекта.


Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи

Categories: EU гайд, Бизнес

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4