Община Елин Пелин с пилотен проект за събиране на ненужни дрехи

Община Елин Пелин с пилотен проект за събиране на ненужни дрехи

Община Елин Пелин стартира пилотен проект за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали в края на лятото.

В последните дни на м. август 2020 г. в по-големите населени места в община Елин Пелин бяха поставени нови контейнери за събиране на стари дрехи, текстил, обувки и чанти.


На територията на общината вече са позиционирани 8 броя специализирани контейнери, както следва: гр. Елин Пелин – 2 броя (пл. Николай Чудотворец), с. Равно поле – 1 брой, с.
 Мусачево – 1 брой, с. Петково – 1 брой, с. Столник – 1 брой, с. Нови хан – 1 брой, с. /гара/ Елин Пелин – 1 брой. Разположението им е съгласувано с кметовете по населени места. Контейнерите са ясно обозначени. В тях могат да се поставят обувки, чанти, колани, домашен текстил и дрехи.

Препоръчително е дрехите да са изпрани и да бъдат поставени в торби. Контейнерите се обслужват самостоятелно. Текстилните материали, събрани в контейнерите, ще се предават за рециклиране или друго оползотворяване.


***
Призоваваме жителите и гостите на община Елин Пелин да използват по предназначение специализираните контейнери, както и да изхвърлят в него само текстилни отпадъци, без да ги смесват с други битови отпадъци.
Нека съумеем да бъдем добър пример за децата си!
***
Научете повече: https://www.elinpelin.org/currentNews-5593-newitem.html


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4