“Работилница на открито” и дискусии по повод зеления коридор в “Надежда” (СНИМКИ)

“Работилница на открито” и дискусии по повод зеления коридор в “Надежда” (СНИМКИ)

Представителите на екипа по проект „URBiNAT”, заедно с участието на жители от бл.20, бл. 20Б, 20В в ж.к. „Свобода“ се включиха в “Работилница на открито” и последващи дискусии, посветени на избора на решения по проекта за изграждане на зелен коридор в столичния район “Надежда”.

Целта на събитието беше да се даде възможност за конкретни предложения за бъдещи трансформации на публичните пространства в квартала като част от Коридора на здравето.

По време на събитието участниците във фокус групите посочиха местата, които биха могли да се променят и да придобият нов привлекателен вид със средствата по проекта. Като водеща тема за анализ и последващи решения, посочена от участниците беше реновирането на публичните пространства по трасето.
„Имаме желание да бъдем активни участници в реновирането на градската среда и да бъдем част от „зеленото“ развитие на район „Надежда“, споделиха жителите по време на мероприятието. Те изразиха готовност за участие в предстоящи фокус групи по интересни и важни за района теми, сред които здравословния начин на живот и възможностите за спорт, отдих и забавление в свободното време.

Зеленият здравословен коридор по проекта ще свърже парк “Надежда” със Северния парк чрез благоустрояване и природни решения през кварталите “Лев Толстой”, “Свобода”, “Надежда” 2 и 4,
“Триъгълника”.

София е водещ град в проекта, заедно с Порто (Поругалия) и Нант (Франция ), както и градовете-последователи: Брюксел, Хое Тоструп, Сиена и Нова Горица. Проектът търси и стимулира решения, вдъхновени от природата, за подобряване качеството на средата в екологичен и социален аспект.
В екипа на проекта са експерти на Столична община, район Надежда и Университет за архитектура, строителство и геодезия.

Проект УРБИНАТ се финансира по програма Хоризонт 2020 и е със срок на изпълнение до 2023 г.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4