Важно! Още имате време да подмените старата си печка!

Важно! Още имате време да подмените старата си печка!

Столична община удължава крайния срок за подаване на формулярите за участие в проект “Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи” с един месец – до 18.09.2020 г.

Само за вчерашния ден (19.08.) e отчетен огромен интерес и рекорден брой подадени формуляри в различните райони – около 500.

До 31.08. 2020 г. ще продължи и изнесената разяснителна кампания по места. Целта е екипът на проекта да отиде при гражданите, предоставяйки възможност на всички желаещи да зададат лично въпросите си, както и да им съдействат при попълването на формуляра. Графикът на кампанията, както и повече информация за проекта, може да се намери на сайта: www.sofia.bg/opos.

Желаещите домакинства трябва да подадат формуляр за кандидатстване за подмяна на отоплителните уреди в районната администрация.
Контакти за район “Надежда”:
Адрес: ж.к. „Надежда 1“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, административна сграда, етаж 2, стая 202.
Лице за контакт: Александра Мирчева
Телефон за контакт: 02/495-11-62
Прием на документи: вторник и четвъртък от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Проектът на Столична община е насочен към подмяна на стари домакински отоплителни уреди на твърдо битово отопление – дърва или въглища, с екологични – на пелети, ток, ТЕЦ или газ. За участие са поканени всички граждани на Столична община, а първите нови уреди се очаква да бъдат монтирани през следващия отоплителен сезон. Проектът е насочен към подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4