Стартира приемът на документи в „Асистенти за независим живот“

Приемът на документи по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” за календарната 2021 година стартира на 01.09.2020 г. (вторник) и ще продължи до 31.10.2020 г. (събота), включително, в офиса на Бюро по социлни услуги в район „Надежда“ на адрес ул. „Света Петка Търновска” №9.

Заявленията за ползване на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот” се приемат след предварително запазване на ден и час (график за подаване на документи) . За контакт: 02 897 51 32.

Изискуемите документи се подават по местоживеене на кандидатите за ползватели.
Специалната организация на приема на документи е във връзка с усилията на Столична община за овладяване на разпространението на COVID-19 и спазването на всички протовоепидемични изисквания.
Изготвените графици няма да повлияят на класирането и същото ще се извърши след индивидуално и обективно решение на комисията по чл. 15 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независим живот“ (НПСУАНЖ).

Списъците на включените кандидати за ползватели ще се публикуват на официалния електронен портал на Столична община, не по-късно от 10 дни преди началото на ползване на услугите.
От стартирането си, социалната услуга „Асистент за независим живот” допълва разнообразието от услуги в общността и компенсира дефицита при хора с трайни увреждания при социалната им активност и ежедневното обслужване. Специфичната й насоченост е да се предоставя иновативна социална услуга за конкретна рискова група от хора в неравностойно положение с цел превенция на социалното им изключване и насърчаване на тяхната професионална реализация, обучение и социализация.

Всички бюра за социални услуги на Столична община:
https://www.sofia.bg/offices-for-social-services

На снимката: Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община в направление “Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4