Решено: Стартът на учебната година ще е в реална училищна среда

Решено: Стартът на учебната година ще е в реална училищна среда

В МОН се проведе работна среща на експерти от здравното и образователното министерства за спецификите по началото на учебната година. Стартът на учебната година ще е в реална училищна среда.

До 25 август 2020 година на образователните институции ще бъдат предложени два протокола-един за организацията на учебната дейност (с препоръчителен характер, където ще бъда има широк, отворен списък от възможности за прилагане от училищата при кризисна ситуация) и един за медицинската страна на проблема (със задължителни мерки за спазване от всяко училище).

В първите дни на септември всяко училище е уместно да има разработен свободен, отворен работен план (екшън план) за дейностите за превключване за кратко време за работа в дистанционна среда.

Ще бъдат предложени промени в Наредбата за приобщаващо образование за залагане на допълнителни възможности за наваксване на пропуснат учебен материал при натрупани определен брой отсъствия.„

Ще бъде предложена възможност всяко училище да избира какъв тип родителски срещи да приложи – в реална или в дистанционна среда.

Изключително важно е информиране на родителите по всички канали за начините на промяна на учебната дейност и ясно съгласуване с тях на възникнали промени.

В протоколите ще бъдат изброени и спецификите за – носене (или не) на маски, начините за реализиране на учебните дейности по специфични часове като физическо, музика, информатика; провеждането на храненето в стола и други специфични особености.
В срещата участваха министър Красимир Вълчев, заместник- министър Таня Михайлова, директори на училища, експерти от МОН и МЗ.

Дейностите по изготвянето на протоколите продължават до 25 август.

Categories: България

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4