Загива ли община Драгоман?

Загива ли община Драгоман?

В България има 265 общини. Малки и големи. В Софийска област те са 22. Първата община на влизане от западна Европа в България е Драгоман. Именно това трябва да е един от плюсовете, обаче не е. Община с един град и 32 села, повечето от тях разположени в погранични и планински райони.аги

Общината е изправена пред изпитания през цялото си съществуване от 90-те години до днес.
Сега въпреки двете чуждестранни фирми, предлагащи работа в града, болшинството живущи в Драгоман хора работят в столицата. Това налага работещите да пътуват всеки ден до София и обратно.

В последните месеци автобусният транспорт е болната тема на жителите. След оттеглянето на последната фирма имаща постоянен договор за обществен автобусен транспорт, услугата се извършва от една от големите фирми в бранша. Тя обаче изпълнява услугата на базата на временни договори и солидно дофинансиране от общинския бюджет. През цялото това време, което е почти две години общината прави обществени поръчки, на които или не се явява никой ли както последния път само една фирма и то по само една позиция от общо три.

Въпросната фирма с временния договор от известно време не изпълнява курсовете от общинската транспортна схема, които обслужват селата.

Именно селата крепят Община Драгоман. Загинат ли те, загива и структурата Община Драгоман! Фактите обаче са такива, че едно населено място оставено без транспорт загива.

За момента единствения постоянен транспорт на града е железопътния. Нито едно село обаче няма действаща жп връзка с Драгоман и София.

По неофициална информация постоянното население на град Драгоман е около 3000 души, а това на общината е малко над 4000.

Последните 2-3 години се забелязва леко покачване на раждаемостта, но то е нищожно на фона на смъртността на застаряващото население на общината.

Преди 10-15 години поне в летните месеци центъра на град Драгоман бе изпълнен с живот и млади хора. Това вече е в миналото и показва реалното демографско положение.

В последните години се направи блед опит за развитие на спорта в града и насочеността му към младите. Има и бледи опити на групи ентусиасти в областта на културата. В спортната сфера се изградиха няколко нови съоръжения и се организираха занимания, които обаче са непостоянни по една или друга причина. Друг е въпроса, че най-голямото съоръжение – Спортната зала не отговаря на редица минимални изисквания. Това е мнението на големите професионални клубове ползвали базата. Именно за това те и не повтарят визитите си в нея.

Спортната база трябва да е с насоченост към младите и най-малките. Те обаче липсват в града и общината. Организираните занимания и състезания също отсъстват.

Културните институции в града се опитват да водят някакъв обществен живот, но им е изключително тежко. Причината като цяло е липсата на национална стратегия. Друг проблем е политическата им обвързаност и деление.
Здравеопазването е друг основен проблем. Това че личните лекари са в града и че няма нито един по селата, както и проблемът с транспорта прави здравните услуги за хората района почти недостъпни. Плюс е поне, че от около 10 години се възстанови Спешната медицинска помощ, въпреки че лекарите са малко и изнемогват да обслужват разпръснатото население по селата.

Единственият плюс на общината или един от малкото е уникалната природа и културно и историческо наследство на района. Именно това трябва да бъде основния ”коз”. В тази насока има и някакви наченки по проекти. Редица от тези природни и културно-исторически ценности са в селата. Липсата на транспорт до тях обаче ги прави недостъпни, а намаляването на селското население, което пази и споделя историята и традициите все по-непознати и чезнещи.

Всички тези неща и още други за някои дребни и незначителни проблеми бавно, но сигурно водят Община Драгоман към гибел и сливането й с някоя от съседните!

Ангел ЛАЗАРОВ, balkanec.bg
Снимка: авторът


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4