Изграждат нова пречиствателна станция и водопровод в с. Равно поле

Изграждат нова пречиствателна станция и водопровод в с. Равно поле

Ивайло Симеонов – кмет на Община Елин Пелин, подписа договор за подмяна на остарялата етернитова и опасна за здравето водопреносна мрежа в с. Равно поле. Договорът включва изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води, както и изграждане на цялостна отвеждаща инфраструктура – колектори за отпадните води, заустени в пречиствателната станция.

С подписване на този договор започва първият етап за подмяната на основния водопровод и изграждането на пречиствателната станция в с. Равно поле. Осигурено е необходимото финансиране, в размер на около 1 800 000 лв. Сумата е осигурена от продажбата на общинската земя, предназначена за изграждане на балнеоложкия център и инвестицията за изграждане на довеждащата инфраструктура на минералната вода.

“Искам да благодаря на г-н Симеонов за това, че удържа на дадената дума тази сума да бъде инвестирана директно в селото ни – жизнено важен момент за здравето на жителите и гостите му, както и неговия просперитет“, каза Григор Господинов, кмет на с. Равно поле след подписването на документите.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4