Полезни резултати от онлайн дискусията

Полезни резултати от онлайн дискусията

Точно в 11 ч. на 17 юли в платформата Zoom стартира първата онлайн дискусията по проекта „Смарт София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа 2020“ от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи.

Модераторът Христо Ковачев, ръководител на проекта и председател на Фондация РЕГИОН.БГ, откри събитието, като представи участниците и ключовите моменти от „Смарт София“.

Основна цел на проекта е с иновативни дигитални инициативи, млади и възрастни хора да участват в изследователския процес „Смарт София – Смарт столица“, за активизиране на синергията между представители на местната власт, гражданското общество и стартъп екосистемата.

Специфичната цел на проекта е подкрепа и популяризиране на Стратегията за дигитализация на София и нейната практическа реализация.

Вече се изгражда онлайн платформата „Смарт София“ (www.smartsofia.bg ), която е главният инструмент за постигане на целите на проекта. Другите дейности по проекта са: провеждане на още две онлайн дискусии „Смарт София – Смарт столица“; анализ на тема „Колко са смарт районните администрации?”; представяне на първи резултати от изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София и на пилотните проекти в районите на Столична община.

Петко Горанов, кмет на Район Студентски, изрази подкрепа за проекта и подчерта ползата при постигане на планираните резултати. Според него в момента в Столична община има съществен напредък с приемането на Стратегията за дигитализация на София от СОС и със създаването на дигитално направление в общинската администрация начело със зам.-кмет.

Г-н Горанов разказа и за дигиталната трансформация в районната администрация, наложена от пандемията, но и ускорена от вече изработения план за модернизация. „В перспектива Район „Студентски“ да стане място за тестване на пилотни дигитални проекти. Основанието за това са не само многобройните студенти, а и висшите учебни заведения, част от които с техническа насоченост. По-конкретно ние смятаме, че в развиващия се квартал „Малинова долина“ биха могли да се проектират и внедрят иновативни решения, като част от технологиите „Смарт сити“, сподели предложението си г-н Горанов.

В онлайн дискусията от Варна се включи ректорът на Висше училище по телекомуникации и пощи проф. Миглена Темелкова, която заяви съпричастност към проекта „Смарт София“ заради актуалната му проблематика, но и постави изисквания към екипа и партньорите за постигане на определените практически ползи за целевите групи. „На нас и на всички останали участници в дискусията, които са представители на различни институции, им предстои да свършим своята работа, за да можем да добавим стойност към общата дигитализация на София“, заяви проф. Темелкова.

Христиан Петров, съветник в Столичния общински съвет, направи професионално представяне на Стратегията за дигитална трансформация на София, която наскоро беше приета от СОС и очерта насоките за нейната практическа реализация. Визията на стратегията вижда развитието на София като иновативен, интелигентен и високотехнологичен град, притегателен център и предпочитано място за живот и бизнес. Един от приоритетите е създаването на нови пазари за дигитални услуги на местно, национално и международно ниво, както и да се улесни достъпът до тях. Защото сега има български фирми, които изнасят продуктите си за чужбина, а не ги внедряват у нас.

Г-н Петров продължи с примерите за дигитални решения, каквито са онлайн заседанията на СОС и проекта за поетапно присъединяване на районните администрации към Единния модел за електронни административни услуги на Държавната агенция за електронно управление.

Надя Султанова, директор „Дигитализация, иновации и икономическо развитие” в Столична община, конкретизира темата и разказа за иновативните проекти, в които участват. Вече се работи в пилотни районни администрации – Триадица, Сердика, Банкя и Надежда, за предоставяне на 70 електронни услуги на гражданите и бизнеса през Единния портал за достъп до електронни административни услуги. До края на годината и в останалите 20 столични района тези услуги ще бъдат предлагани.

Росен Живков, главен изпълнителен директор на софтуерната компания Abilitics представи проектите им в областта на изкуствения интелект, като чат бота за Covid -19 с информация в помощ на гражданите в София и чат бот на Министерството на образованието и науката в помощ на учениците в онлайн обучението.

За медийното отразяване на проекта „Смарт София“ като партньор в него говори Христо Йорданов, издател на „Софийски вестник“ и един от управителите на видеоканала YouSofia.bg вYouTube. Той сподели дигиталните промени, настъпили в изданията му след началото на пандемията.

Мария Цветкова, образователен медиатор в 172 обединено училище, Нови Искър, сподели постиженията и предизвикателствата в принудителното преминаване към онлайн обучение, което се оказва необходимо за повечето му участници, но и проблематично за част от учениците.

Деница Боева, координатор на Програма „Европа“ се включи в обсъжданията като отново постави високите изисквания към реализация на проектите, изпълнявани в сложна обстановка.

Стартовата онлайн дискусия „Смарт София“ показа професионализма и мотивацията на участниците за успешна реализация на проекта.

 

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4