Столичният инспекторат започна премахването на стари коли в „Надежда“

Столичният инспекторат започна премахването на стари коли в „Надежда“

Седем излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) бяха репатрирани на територията на район „Надежда“, като част от съвместна процедура със служители на Столичен инспекторат – район „Надежда“ и 2 РПУ.

От началото на тази година, експертната комисия за ИУМПС в район „Надежда“ е поставила стикери на общо 64 автомобила, с предписание за доброволно премествене. Комисията е дала ход на процедура срещу тях, след като е потвърден статуса им на ИУМПС. Административната процедура се провежда на основание чл. 46 от Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на Столична община.

Тя важи за моторни превозни средства, които не са в движение, със стари регистрационни номера или не са преминали технически преглед през последните 2 години. Собствениците им трябва да ги преместят в имоти, които са частна собственост, или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирана фирма.

Със стикирането на автомобила се дава срок от 3 месеца на собствениците за доброволно преместване на МПС.

След изтичането на този срок комисия от район „Надежда“ предприема действия за принудителното преместване и извозване на стикираните автомобили до център за разкомплектоване.

План-график на комисията за извършване на обход за ИУМПС през м. юли 2020:
ж.к. „Надежда 1“ – 01.07.2020 г. – 03.07.2020 г.
ж.к. „Надежда 3“ – 06.07.2020-10.07.2020г.- на 07.02.2020г. и 10.07.2020г.
кв. „Триъгълника“ – 20.07.2020- 24.07.2020г. – на 20.07.2020г. и 23.07.2020г.
ж.к. „Надежда 4“ – 27.07.2020- 31.07.20г.- на 27.07.2020г. и 31.07.2020г.

Сигнали за излезли от употреба моторни превозни средства могат да се подават във фейсбук страницата на района и на официалнен e-mail: info@so-nadejda.com


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4