Изложба за изграждането на зелен коридор беше представена по проект УРБиНАТ

Изложба за изграждането на зелен коридор беше представена по проект УРБиНАТ

Доклад “Местна диагноза”, фокус групи с жители на район “Надежда” и резултати от проведени тематични анкети представи екипът на проект УРБИНАТ пред ОКИ-Надежда.

Изложбата на открито показва реализираните инициативи и бъдещите идейни решения в рамките на европейския проект.

Зеленият здравословен коридор по проекта ще свърже парк “Надежда” със Северния парк чрез благоустрояване и природни решения през кварталите “Толстой”, “Свобода”, “Надежда” 2 и 4, “Триъгълника”

София е водещ град в проекта, заедно с Порто (Поругалия) и Нант (Франция ), както и градовете-последователи:Брюксел, Хое Тоструп, Сиена и Нова Горица. Проектът търси и стимулира решения, вдъхновени от природата, за подобряване качеството на средата в екологичен и социален аспект.

В екипа на проекта са експерти на Столична община, ОП Софпроект, район Надежда и Университет за архитектура, строителство и геодезия.

УРБИНАТ се финансира от програма Хоризонт 2020 и е със срок на изпълнение до 2023 г.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4