ОП„БКД – Елин Пелин“ в акция (СНИМКИ)

ОП„БКД – Елин Пелин“ в акция (СНИМКИ)

От средата на юни ОП „БКД-Елин Пелин“ започна почистването на треви и храсти покрай пътищата от общинската пътна мрежа. Това е част от ежегодното почистване на крайпътна растителност и обхваща всички пътища от общинската пътна мрежа, като така се подобрява видимостта и се намаляват предпоставките за инциденти.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4