Важно! Кои са разрешените спортни дейности в България?

Важно! Кои са разрешените спортни дейности в България?

Какви са разрешените спортни дейности в България към днешна дата? Това интересува всички в страната – малки и големи, родители и деца…

Ето какво написа министърът на спорта Красен Кралев:

“Искам да напомня датите, от които Министерството на здравеопазването и Министерството на младежта и спорта са разрешили провеждането на различните видове спортни дейности и занимания към този момент:

От 3 май се допуска упражняването на индивидуални спортни занимания на открито. Те могат да се провеждат на открити спортни обекти (стадиони, тенис кортове и др.), като трябва да се спазват всички противоепидемични мерки.

От същата дата са позволени и посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни (открити и закрити) на граждани и състезатели.

От 13.05.2020 г. се допуска възстановяването на тренировъчния процес на спортистите по олимпийска подготовка единствено в определените за целта специализирани спортни бази и утвърден списък на състезатели, треньори и длъжностни лица от министъра на младежта и спорта.

От 14.05.2020 г. са позволени колективните спортове за аматьори с до 12 участници без състезателен характер, без публика и само на открити места, при спазването на всички противоепидемични мерки.

От 15.05.2020 г. се допуска организирането на подготвителен триседмичен период за възстановяване тренираността на професионалните футболисти на три етапа, които започват със занимания на открито по групи.

На 05.06.2020 г. може да започне първенството за Първа и Втора професионална лига без публика.
От 18 май се разрешава практикуването на спорт във фитнес центрове и зали за фитнес.
За индивидуалните тренировки в залата се осигурява разстояние от 1,5 м. между хората, като като се допускат по 1 човек на 4 кв.м площ.

За груповите тренировъчни занимания се допускат по 1 човек на 4 кв.м площ и не повече от 10 души общо.
На този етап не се разрешават всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.“


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4