“Топъл обяд у дома” за 200 жители на “Надежда”

“Топъл обяд у дома” за 200 жители на “Надежда”

От 4 май 200 уязвими граждани на район „Надежда“ ще получават топъл обяд в рамките на национална програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“.
Тя се финансира от Агенцията за социално подпомагане чрез националния бюджет и ще обхване най-уязвимите лица в район „Надежда“ в условията на усложнена обстановка от COVID-19.
Този проект е продължение на идентичен проект, който район “Надежда” изпълнява от 2016 г. От държавния бюджет бяха отпуснати допълнителни 5, 1 млн лева, с които се удължи проекта при новите условия. Според разчетите средствата ще покрият нуждите на около 50 000 души в цялата страна.

По график (в работни дни), ще бъде доставяна топла храна до домовете на потребителите.
Основен приоритет по време на изпълнението ще бъде спазване на всички противоепидемични мерки – еднократни съдове, социална дистанция, лични предпазни средства на доставчика.
Целевите групи, които са обхванати в Програмата са:
✅ Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина – при подадени данни от РЗИ.
✅Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.
✅Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
‼️Програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ се реализира в периода 4.05. 2020 г.– 19.06.2020 г.,


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4