С 500 хиляди лева намалява издръжката на СОС

С 500 хиляди лева намалява издръжката на СОС

 

С 500 хил. лв. намалява издръжката на СОС, 1 млн. лв. повече се отпускат за видеонаблюдение и сигурност и парите за зимно почистване ще се използват за миене на тротоари с цел поддържане на хигиена по време на пандемията.

Групата на Патриотите в Столичния общински съвет внесе в понеделник предложения за актуализиране на бюджета на Столична община. Според тях с оглед на отчетения и очакван спад на приходите на общината трябва да има намаление на разходите. Те изтъкват, че направените до момента предвиждания от кмета на Столична община и заместник-кмета по финансите са правилни и навременни. Според групата „Патриоти за София“ обаче има възможност за още оптимизация, както в приходната, така и в разходната част.

Председателят на групата Карлос Контрера е категоричен, че въведения от „Московска“ 33 принцип да не се намаляват разходите за големите инфраструктурни обекти и за проектите с европейско финансиране е правилен и се подкрепя от общинските съветници от „Патриоти за София“.

Съвсем резонно никой сектор – било спорт, било озеленяване, не желае намаляване на разходите, но всички трябва да си дават сметка, че сме в извънредно положение и приходите на Столична община тепърва още ще намаляват. Според Контрера трябва да има ясна диференциация на приоритетите и там, където не е належащо, може да се изчака.

В момента не ми се вижда много удачно да ремонтираме детска и спортна площадка в парк „Дружба“, просто защото има сфери, които се нуждаят от доста повече средства, за да помагат на хората, казва Контрера и дава пример със „Социален патронаж“ и „Аварийна помощ и превенция“, които са на първа линия.

Патриотите предлагат приходната част да бъде намалена с 8,5 млн. лв., тъй като очакват спад на приходите от лихви за данъци, мита и осигурителни вноски, от наеми на земя и дивиденти от търговските дружества.

По отношение на разходите Карлос Контрера посочва, че настояват да се намали бюджета на СОС с 500 000 лв., да се намали издръжката на „Озеленяване“ с 500 000 лв., издръжката на „Управление на отпадъците“ с 1,5 млн. лв. Също така се предлага 1 млн. лв. от зимното почистване да бъдат насочени към миене на улици и тротоари.

Според групата на Патриотите програма „Зелена София“ трябва да бъде спряна тази година, което ще позволи спестяването на 550 000 лв., тъй като голяма част от дейностите предполагат събиране на хора, а това не се препоръчва. Със същия аргумент се предлага и разходите за „София – европейска столица на спорта“ да се намалят с 600 000 лв., тъй като масовите събития са забранени.

В инвестиционната част Карлос Контрера посочва, че са предложили да бъдат орязани разходите за велоалеи – с 4 млн. лв. и да се намалят с 300 000 лв. разходите за разчистване, изместване и реконструкция на ел. и тел. кабели, улично осветление, изграждане на отводняване на улици – ВиК трасето по ул. „Справедливост“ и ул. „367“, район „Връбница“.

Като част от преструктурирането на общинския бюджет „Патриоти за София“ предлагат увеличаването на бюджета за поставяне на улични камери – за втори градски ринг и малките населени места. Предвидената сума е 1 млн. лв. Борислав Иванов, заместник-председател на СОС от групата „Патриоти за София“, посочва, че в ситуация на извънредно положение, тогава когато МВР е ангажирано с мерките за карантината, има опасност за обществения ред и дава примери със зачестилите нарушения по Закона за движение по пътищата. Карлос Контрера допълва, че заради извънредното положение е намален броят патрули на полицията, които следят за обществения ред по улиците. Според него видеонаблюдението ще бъде полезно и след падане на извънредното положение с цел охрана на големи територии от градските пространства.

На днешното заседание на Столичния общински съвет част от предложенията на „Патриоти за София“ бяха приети:

– Намаление с 500 000 лв. на издръжката на Столичен общински съвет;

– Намаление със 150 000 лв. на разходите за „София – европейска столица на спорта“;

– Намаление с 200 000 лв. на приходите от наеми на земя;

– Намаление с 550 000 лв. на програма „Зелена София“.

СОС прие предложението на Патриотите да се осигурят 1 000 000 лв. за разширяване на видеонаблюдението.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4