Условия и ред за отпускане на еднократна помощ от 377 лв.

Условия и ред за отпускане на еднократна помощ от 377 лв.

От 14 април родителите на деца до 12 г., които най-малко 20 дни са в неплатен отпуск заради невъзможност да работят от вкъщи по време на извънредното положение, могат да кандидатстват за получаване на  еднокатна помощ в размер на 375 лева.

Кандидатстването е към Дирекцията за социално подпомагане по настоящ адрес.

Условия


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4