Екипът на район “Надежда” с нов социален проект с грижа за възрастните хора и лица с увреждания

Екипът на район “Надежда” с нов социален проект с грижа за възрастните хора и лица с увреждания

Екипът на район „Надежда“ подготвя проектно предложение за участие в процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Целева група на проекта са:

– възрастни хора (навършили 66 години) в невъзможност за самообслужване
– лица с увреждания – всяко лице, което има загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката
– хора в риск:
– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
– самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

В случай на одобрение, район “Надежда” ще може да наеме персонал за предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация заради пандемията COVID-19.

Наетите служители ще доставят: хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се, които са закупени със собствени средства на потребителите на проекта.
Хората в нужда биха могли да получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

На наетия по проекта персонал, ще бъдат осигурени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати, с цел максимална сигурност и на двете страни.

Начало на изпълнение на дейностите по проекта: 1 май 2020 г.

В срок до 15 април 2020 г. жителитe на район “Надежда” трябва да изпратят информация за хора, които имат нужда от подобна услуга.

Необходимо е да подадете : три имена на потребителя, точен адрес, навършени години, брой членове в домакинството на e-mail: info@so-nadejda.com или телефон: 02 495 11 52

Проектът ще се реализира при набиране на необходимия брой потребители и одобрение от Управляващия орган.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4