Стартира пролетното почистване в парка на гр. Елин Пелин

Стартира пролетното почистване в парка на гр. Елин Пелин

Започна пролетното почистване на парка в гр. Елин Пелин. Във връзка с множеството постъпили сигнали на граждани за опасни и изсъхнали дървета и клони, Община Елин Пелин поиска доклад за експертно мнение относно състоянието на дърветата в парка. Оценката, кои са опасните дървета и какво е цялостното им състояние, е направена в доклад от доц. Георги Иванов към Институт на гората при БАН. На основата на този доклад се предприеха действия за започване на санитарна сеч. Предвижда се да бъдат отстранени всички опасни дървета и клони, с цел предотвратяване на евентуални инциденти с изсъхнали дървета.

„Дърветата са на общински терени и ние носим отговорност, ако заради паднал клон или дърво стане инцидент и пострада човек. Експертите дадоха своята оценка кои дървета трябва да бъдат премахнати и кой е най-правилният начин да се извърши санитарната сеч.“ – каза г-н Николай Савов, заместник-кмет на Община Елин Пелин с ресор “Европейски фондове и Екология”.

 

С цел ограничаване гнезденето на посевната врана се предвижда и окастрянето и намаляване на височината на дърветата в парка, под съществуващите гнезда. Така ще се даде възможност да се разширят короните на дърветата и ще ограничим мястото за гнездене. Всичкият дървен материал, който е добит, ще бъдат разпределен на социално слаби семейства и граждани по списък.

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4