Кметът на гр. Елин Пелин промени вечерния час

Кметът на гр. Елин Пелин промени вечерния час

З А П О В Е Д №190

гр. Елин Пелин, 30.03.2020 г.

за изменение на Заповед № 161-1/16.03.2020 г. и Заповед № 169/17.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал.1 т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед №Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Р България и заповед №РД-01-154/269.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с въвеждане на лятното часово време


НАРЕЖДАМ:

 

  1. Изменям т. 11 на Заповед № 161-1/16.03.2020 г. От 30 март 2020 г., до второ нареждане да се въведе вечерен час – 19:00 часа, за непълнолетни лица на територията на община Елин Пелин.
  2. Изменям т. 5 на Заповед № 169/17.03.2020 г. Въвежда се вечерен час на територията на община Елин Пелин – жителите и гостите на населените места на общината не могат да напускат имотите си /местата, в които са настанени – за гостите/, в часовете между 21:00 ч. вечерта и 06:00 ч. сутринта. Изключение са работещите на смени и нуждаещите се от спешна медицинска помощ.
Categories: Бизнес, Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4