Инж. Димов с превантивни мерки за ограничаване разпространението на COVID 19

Инж. Димов с превантивни мерки за ограничаване разпространението на COVID 19

Ключовата дума в ситуацията с ограничаване разпространението на #COVID19 е превантивни мерки на локално и централно ниво.
В рамките на правомощията му като районен кмет на „Надежда“ инж. Димитър Димов направи следното:

✅Проведе извънредна среща с директорите на детски градини в район „Надежда“ и всеки ден получава актуална справка за броя присъстващи деца. За днешния 10 март 2020 г., средният процент присъстващи деца в детските градини (включително яслените групи) в район „Надежда“ е 25,8 процента от общия брой деца.

Предполага се, че това се дължи на националната грипна епидемия и превантивни мерки на родителите. Ще продължим да следим посещаемостта всеки ден.
✅На 11 март 2020 г предстои извънредна среща с директорите на общинските и частни училища в район „Надежда“, на която ще бъде обсъдена и тяхната оперативна готовност по отношение превантивни мерки срещу разпространението на #COVID19.
‼️На основание Заповед СОА20-РД09-1458 /9.03.2020 г. на кмета на Столична община за превантивни организационни дейности, кметът отмени приемното време на служителите на район „Надежда“ до второ нареждане.
‼️Административното обслужване на гражданите не е преустановено, но ще се осъществява само на етаж 1, Център за административни услуги (Деловодство, Каса, ГРАО) на адрес ул. „Кирил Дрангов“ 55 при завишен контрол на достъпа до гишетата.
‼️Очакваме проява на лична отговорност от страна на гражданите при спазване на превантивните мерки, както и индивидуална преценка за нивото на спешност на посещението им в административния офис на район “Надежда”/нуждата от административна услуга в този динамичен период.

‼️Подчертава се, че работният процес не се преустановява, а се въвеждат временни превантивни ограничения . Инж. Димов предварително се извинява за причиненото неудобство и гарантира, че ще той и екипът му ще се стремят да спазват високо ниво на обслужване.
✅ Припомняме, че имате възможност да използвате официалният e-mail на район „Надежда“ за контакт с нас: info@so-nadejda.com
✅ На адрес https://call.sofia.bg/ (Информационна система на Контактния център на Столична община) могат да се подават:
✔️ неспешни сигнали, свързани с проблеми в градската среда, като не се изисква предварителна регистрация;

 

✔️ писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация. Изисква предварителна регистрация, като потребителят задължително трябва да посочи във формата за регистрация актуален e-mail адрес.

‼️Следните телефонни номера са на разположение на гражданите за получаване на информация и подаване на сигнали за район „Надежда“:

📞 02 495 17 99 и 02 495 17 94 – в работни дни и с работно време от 8.30 до 17.00 ч., за въпроси , свързани с Административното обслужване на район „Надежда“

📞 02 837 74 63 Оперативен дежурен в район „Надежда“, денонощно ( 24/7) , за спешни сигнали, свързани с епидемиологичната обстановка
📌Помещенията в сградата на районната администрация „Надежда“ да се почистват 4 (четири) пъти на ден с дезинфектанти, като приоритетно се обработват помещенията за прием на граждани
📌Предоставени са лични предпазни средства на служителите на район „Надежда“ (маски, ръкавици, дезинфектанти)

📌Лично инж. Демов е разговарял със секретарите на трите Клуба на пенсионера и инвалида в район „Надежда“ (жк Свобода, жк Надежда 3, кв. „Илиянци“) за ограничаване масовите мероприятия и социални контакти на територията на клубовете.

📌 ОКИ-Надежда преустанови масови културни мероприятия на своя територия на основание Заповеди на Министъра на здравеопазването и заместник-кмета на Столична община в направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ доц. д-р Тодор Чобанов.

📌Деветте читалища на територията на район „Надежда“ преустановиха масови културни мероприятия във връзка с указания на Министъра на културата Боил Банов и Заповед РД-01-117 от 8.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за реализиране на превантивни мерки срещу разпространението на коронавирус. Преустановяват се и всички мероприятия в обществените библиотеки. Отправена е препоръка за затваряне на читалните в библиотеките, а обслужването в заемните служби да се извършва при осигурено достатъчно разтояние между гражданите.

📌Център за изкуство, образование и култура „София“ (ЦИКО) в жк Надежда 2 преустанови учебни занимания по време на националната грипна епидемия в периода 6.03.-11.03.2020 г. на основание Заповед РД-01-114/5.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

🔝Основната цел на действията на екипа на район „Надежда“ е превантивна! “Стараем се да постигнем баланс в усложнената обстановка – да не неглижираме ситуацията, но и да не изпадаме в излишна паника”, подчертаха от районната администрация.
#COVID19 #Превенция #Надежда #отговорност #здраве #ОнлайнКомуникация

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4