Среща на кризисния щаб в Община Елин Пелин

Среща на кризисния щаб в Община Елин Пелин

Днес бе проведена среща на кризисния щаб в Община Елин Пелин във връзка с предприетите мерки относно ограничаване разпространението на заразата от грипни вируси, с цел да се запази живота и здравето на всички наши граждани, особено на децата и възрастните хора, които живеят на територията на община Елин Пелин.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и в допълнение на издадена заповед №115/02.03.2020 г. на Кмета на Община Елин Пелин, във връзка с издадена заповед от Министерство на здравеопазването с рег. №РД-01-117/08.03.2020 г. и в заключение на проведената среща на кризисният щаб в Община Елин Пелин е издадена заповед 138/09.03.2020, с която:

  1. Достъпът до сградата на общинска администрация да бъде напълно забранен за външни лица. Всички услуги за граждани ще бъдат извършвани в сградата на Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ – вход от страната на НУ „Христо Ботев“.
  2. Да се ограничи достъпът на външни лица в детските заведения, а болните деца да се връщат у дома. Да има засилен сутрешен филтър на деца и служители, както и да бъде извършвана дезинфекция на прилежащите помещения минимум четири пъти дневно.
  3. Ограничава се достъпът на всички външни лица до общинската спортна зала „Инж. Янко Янков“ и физкултурния салон на СУ „Васил Левски“ и салона на НУ „Христо Ботев“ до второ нареждане.
  4. Футболните и спортните клубове да провеждат своите тренировки, срещи и турнири на закрити врати и без публика.
  5. Забранява се провеждането на масови културни мероприятия и театрални постановки в читалищата, намиращи се на територията на община Елин Пелин. Препоръчително е да бъдат прекратени репетициите на клубовете, самодейните състави, музикалните школи, както и курсовете по интереси до промяна на епидемиологичната обстановка.
  6. В пенсионерските клубове да бъдат ограничени събиранията и мероприятията, както и да се предприемат мерки за дезинфекция на прилежащите помещения минимум четири пъти дневно.
  7. Общите части на автогарата в гр. Елин Пелин да бъдат дезинфекцирани с подходящи препарати минимум четири пъти дневно.
Настоящата заповед е връчена на длъжностните лица и служителите на общинската администрация за сведение и изпълнение. Същата е изпратена до кметствата и читалищата в Община Елин Пелин.

 

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4