Започва основен ремонт на 102 ОУ „Панайот Волов“(СНИМКИ)

Започва основен ремонт на 102 ОУ „Панайот Волов“(СНИМКИ)

На 5.03.2020 г, инж.Димитър Димов, кмет на район „Надежда“ присъства на родителска среща в 102 ОУ „Панайот Волов“ по повод старта на проект „Изграждане, основен ремонт/ реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

По данни на Екипа за управление на проекта, строително-ремонтният процес в 102 ОУ „Панайот Волов“ ще започне на 10 март 2020 г., а срокът за изпълнение на обекта е 185 календарни дни.

Създадена е необходимата организация, за поетапно протичане на ремонтните дейности, за да не се нарушава качеството на учебния процес. В началото ще се работи по дейностите за ремонт на физкултурния салон (ситуиран в отделна сграда), както и по дейностите по външната фасада на училището. Предвижда се основният и тежък обем от строително-монтажни дейности да протече през неучебните дни за учениците. (ваканции и почивни дни).

Сред основните ремонтни дейности, заложени в работния проект са:

Училищна сграда

 • Предвижда се топлоизолация на стените и хидроизолация на покривните пространства
 • Боядисване на стените в класните стаи
 • Подмяна на компрометирани настилки във всички помещения, с изключение на мозаечната настилка, която ще бъде обработена и полирана
 • Монтиране на видеонаблюдение, пожароизвестителна и СОТ система.
 • Полагане на спортна PVC настилка във физкултурния салон
 • Предвижда се преустройство във функционално отношение на санитарните помещения на всички етажи
 • Изграждане на нова външна метална стълба за евакуация
 • Покритата Галерия, която свърза училищната сграда с физкултурния салон се остъклява с нова ПВЦ дограма и се превръща в топла връзка
 • Рампа за хора в неравностойно положение

Дворно пространство

 • Предвижда се обогатяване и внасяне на нова растителност и подсяване на тревните площи
 • Предвижда се обособяване на нови кътове за отдих, с пейки, кошчета, както и запазване на дървесната растителност.
 • Предвижда се полагане на нова асфалтова настилка в двора
 • Предвижда се ремонт на фундаментите на оградата, поставяне на липсващи прозирни пана, и пребоядисване на металната прозирна част на съществуващите пана

В рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/ реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 изцяло бяха обновени (или се изпълняват) 11 сгради на детски градини и училища на територията на район „Надежда“.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4