Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки в Елин Пелин

Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки в Елин Пелин

В Община Елин Пелин е получено писмо с предписания от Министерство на здравеопазването и РЗИ – Софийска област с вх. №П_02-35082/ 28.02.2020 г., което съдържа предписание №323/28.02.2020 г. за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, с цел превенция и опазване здравето на населението по отношение спазването мерките срещу разпространението на коронавируса.

Съгласно Заповед №115/02.03.2020 г. на Кмета на Община Елин Пелин за утвърждаване на промени в правилника за вътрешния трудов ред дежурните по общински съвет за сигурност трябва да ограничат достъпа на външни лица на територията на общинска администрация, където се забранява тяхното влизане, освен в сградата на ЦУИГ при строго спазване на хигиенните изисквания.
Считано от днес се отменя приемното време с граждани на кмета на Община Елин Пелин, на заместник-кметовете и на главният архитект до настъпването на промени в епидемиологичната обстановка. Призоваваме гражданите да използват електронни средства за контакт със служителите на общинската администрация, да изпращат своите запитвания по телефон или чрез e-mail, като на всички постъпили заявления ще бъде отговорено своевременно.
Снимка: smolyan.bgvesti.net

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4