Тодор Димитров, кмет на Бухово: С общи усилия да направим града ни по-добро място за живот! (СНИМКИ)

Тодор Димитров, кмет на Бухово: С общи усилия да направим града ни по-добро място за живот! (СНИМКИ)

Тодор Димитров е кмет на гр. Бухово. С него разговаряме точно 100 дни, след като той пое поста. Кметът е роден на 29 март 1955 г. Женен е за Наталия, имат две дъщери – Вяра и Серафима. Инженер геофизик е по образование. Професионалната му кариера преминава най-вече в ДСО “Редки метали” и “Кремиковци” АД. В началото на 90-те години на миналия век Димитров пак е бил кмет на Бухово. Вижте тук интервюто на главния редактор на vitoshanews.com Милен ДИМИТРОВ.

– Г-н Димитров, преди изборите и поемането на поста обявихте 18 опорни точки, върху които ще стъпите като най-неотложни задачи. Какво свършихте през тези месеци и какво не успяхте?

– На практика от тях реализирахме 15. Започвам отчет точка по точка. По отношение на енергоснабдяването…В града е изградена и поддържана мощна система с добра инфраструктура, благодарение на „бившите“ промишлени мощности в района. Уличното осветление е в добро състояние с ефективна система от превключватели и часовници. Групата за поддържане и ремонт работи бързо и качествено.  Големият парк е със собствена поддръжка и осигуряване. Малкият парк е с проект за възстановяване. Не работи 70% от инсталацията. Допълнително са направени проекти за изграждане на 4 линии в отделни райони на града.  Имаме подадено задание за подмяна на захранваща линия в участъка на бл.8А, 9А и 10А.

За малкия парк планирахме ремонт на детски съоръжения – буквално 20 дни след стъпването в длъжност направихме доста бригада – от близо 60 човека, които работиха на 6 участъка. Направихме доста хубави неща.

Стърчаха винтове, пирони, съоръженията бяха опасни – например подходът към болницата. Линейките буквално не можеха да преминават. Ирзязахме всички храсти, които пречеха. В храма „Свети Николай Чудотворец“ извършихме почистване.

Да кажа няколко думи и за изгорелия жилищен блок. Поддържам непрекъсната връзка с живеещите там, с актива от общото събрание на блока, както и с техническите ръководители от бригадите, извършващи ремонтите дейности. Разговаряхме, търсихме варианти за по-добро решаване на техните проблеми. Предстои привършване на дейностите по възстановяване на блока.

Паметникът на загиналите във войните за национално освобождение.

– Как стои въпросът с водоснабдяването? Какво е състоянието на водопреносната мрежа?

– Редовно информирам гражданите за състоянието на питейната вода. Имаме добро взаимодействие с ВиК. Мога определено да кажа, че питейната вода в Бухово е в добро състояние. Водопроводната система е в много добро състояние. Допреди 10 г. тя беше в окаяно положение. ВиК София успя да подмени участъци от мрежата, с които имахме почти ежедневни проблеми. Може би 70 процента от мрежата е подменена. Нямаме загуби. Е, имаме известни загуби след аварии. Проблематични са три улици. Гражданите на Бухово трябва да са спокойни и доволни.

Против съм общите водомери обаче. Смятам, че всеки абонат трябва да си има индивидуален водомер и да се отчита. Понякога се получават злоупотреби.

Аварийната група работи бързо и качествено. Кръпките /асфалтирането/ след ремонт са с 5 годишна гаранция. Умоляват се гражданите за подаване на сигнали за некачествено възстановяване на пътното платно след ремонти на „Софийска вода“. Подменена и модернизирана е мрежата в по-голямата част от града. Има предложение за подмяна на две улици – „1 май“, „Христо Ботев“ и “Болнична“. Пак повтарям – периодично се изследва качеството на питейната вода. Водата е с добри парламенти и отговаря на изискванията за питейна. Водата в Бухово обаче е с недобра тенденция. Местното водохващане е в не добро състояние, липса вода в манастира „Св.Мария-Магдалена“ и Чора. Нецелесъобразна е консумация от това водохващане. За водоизточника в местността „Водни бик“ е подадено искане за изследване състоянието на водата. Водата в Централния канал пресъхва през лятото и това създава много тревожна тенденции и последствия. Водопоите около града са в недобро състояние. Ще направим усилия да възстановим и направим допълнителни водопои за домашните животни.

Емблематичната за Бухово “Селска” чешма.

Централният канал беше почистван в средата на ноември 2019 г. и буквално след 3 дни беше вече с разхвърляни кенчета, найлони, кошове, бутилки и др. Двата странични канала около “Фреша” са в трагично състояние – предстои почистване и подобряване на състоянието им. Канализационните системи в районите на блоковете са в недобро състояние. Проблемите възникват заради хвърлянето на неразтворими материали в канализацията от ползвателите. Лимитът на средствата за поддръжка е ограничен.
– Искахте създаване на ефективен обществен съвет в града…В тази насока какви стъпки се предприеха?
– Този обществен съвет вече е факт. Събраха се 60 души на 23 февруари. Отчетох дейността си пред тях, както и състоянието на водоснабдяване, електроснабдяване, чистота, проблемът с бездомните кучута и др.
Селската чешма. Това е емблематична чешма за Бухово. Лятото тя беше спряла. Пресъхна. Това беше трагедия за много хора по много причини – сантименти и т.н. Допреди 70-80 години във всяко дере около града течеше вода, извираше от нашия балкан. Сега я има, я няма 5 дерета, в които има вода. Възстановихме каптажа на селската чешма, облагородихме и пространството около нея. Сега от там тече вода, да, вярно, че е сурова…не е химически обработена, но мнозина я предпочитат.
Ангажирам се и със състоянието на гората, на балкана. Продължава незаконната сеч. Населението направи подписка за забрана на сеченето за дърва за огрев. Това активира Държавното горско лесничейство. Проведохме срещи, идваха техни шефове, също така еколози и специалисти. Трябва да има санитарна сеч – това е безспорно, но се задава въпросът „Чия е гората?“. А тя е на местната общност.
Да засегнем горските терени и масиви. Какво ми е обидно? Районът се експлоатира, в същото време рекултивацията е нищожна. Ето например да вземем кариерата. Присъставал съм на няколко обществени обсъждания. Когато фирмите искат разрешение за ОВОС, те казват така: „Ние ще правим детски лагери“, „Ще организираме екскурзии за пенсионерите“, „Ще приемама на работа приоритетно живеещите в района“, „Ще спазваме това и онова…“. Е, мога да ви кажа, че нищо от обещанията не се спазва. Нито едно! Пътищата ни да вземем. Когато строяха Северната скоростна тангента, ние сме броили по 300 камиона, които караха към 30 тона инертна маса натам. Нашите пътища възстановяват ли се, какво получаваме ние? Лично съм присъствал на ОВОС, на който се казаха куп лъжи. Дори 2 км няма възстановен участък. А това е нашият балкан, природата на нашите предци, която ние ще я завещаем на бъдещите поколения.

Тук има хвостохранилище, има десетки табани, които продължават да стоят. Тези табани обезопасени ли са, озеленени ли са? Върху тях има ли хумусен слой? Нека да го проверим. Водата ни чиста ли е? Къде изчезна водата? Ние сега сме забравени от държавата. С болка ви го казвам. Почти никой не ни обръща внимание. Сирачета сме. „Ама нямате вода ли? Е, такава ви е съдбата“ – „Гората ви е изсечена? Много важно”.
– Предприемате ли мерки в тази насока?
– Изготвихме програма, съвместно с еколози, да залесим 5 декара. Аз в живота си съм засадил хиляди дървета. От тях са оцелели 200-300, и това е страшно много. Но има хора, които през живота си, не са засадили нито едно дърво. И това е тъжното. 100 кипариса засадихме до “Свети Николай“.Ще ви кажа и един тъжен факт. В градския канал имаше изхвърлени над 20 пътни знаци. Бяха ги откъртили хулигани и разбойници. Иначе нямаме големи проблеми, да чукна на дърво, с криминални контингенти.

Член съм на църковното настоятелство. Възстановихме храмовете в буховска енория в продължение на 4 г. Направихме чудеса. Санирахме, почистихме, имаме проекти…Поставихме нов покрив на „Св. архангел Михаил“, проектът за храма „Св. Мария – Магдалена“ се намира в Института за културно наследство, предстои и ремонт, поставихме вътрешна мазилка, предстои изработката и на иконопис. В района на храма „Св. Николай Чудотворец“ стоварихме 650 тона шлака. По груби сметки сме успели да вложим в тази богоугодна дейност близо 50 000 лв. под формата на дарения, заедно с отец Венцислав. Фирми и отделни хора ни помагат безвъзмездно.“ Нашият отец Венцислав казва: „Бог праща помощници“. И това е истина.

Засадените кипариси край храма “Св. Николай Чудотворец”.

– Въпросната шлака около една от църквите в града не е ли радиоактивна?
– Няма такова нещо. Работил съм 10 г. в „Кремиковци“, в отдел „Радиационен контрол“. Няма такова животно – шлаката да е радиоактивна. Макар че има доста спекулации по темата. Правят ги хора, които нищо не разбират. Помня, че само в Чехия има такъв случай – в заводите „Татра“. В Бухово пък имаше глупави хора, които насипваха кални участъци с „пусто“. Когато се добива уранът в рудника, има рудна жила. Тя може да бъде различна, в това число може да е и половин метър. Как може да я добиеш? С чукчето и с ръце да вадиш – не става. Това е камък. Значи те предпочитат да я гърмят. И „рудното“ попада в „пустото“. Прави се нова селекция. Добиват „рудното“, което вече е с „пусто“. Имало е и богати руди, които са карали хората да ги събират парче по парче и то на ръка. Не става въпрос за затворници, а за нормални хора. На метър им плащаха за „проходка“. По онова време, когато заплатите са били по 150 лева.Той трябва да гори, да зареди взрив, да гръмне и 2 часа да чака, докато се обезпраши. За 8 часа, колкото трае един трудоден, той може да взриви само два пъти. Обаче те какво правят? Бързат, защото те са на „проходка“, на тях им плащат на метър.

И той гръмне, не чака два часа,както е по правилник, а по половин час, един час…Иска пак да „гури“, да е там, дето е прахта. Отново слага взрив, отново гърми, само и само да вземе повече пари после. А това е крайно вредно, крайно опасно….Вярно, взимаха над 1000 лв, което за соца си бяха космически пари, ама… Заслужава ли си? Имаме все още опасни материали, които вредят на миньорите. Имам предвид – инертни материали, азбест, гипс и др. Ти знаеш ли, че и дори и сега, в този информационен век, има все още хора, които работят в такива условия? Викат: „Е, като остароеем, кой ще му мисли? Сега е времето да живеем“. Е, тези хора не успяват да доживеят кой знае колко годинки. Отиват си твърде млади, за съжаление.

Ние, в Бухово, сме много интересен конгломерат от хора. Дошли са от цяла България, както се казва. Като една малка „Америка“ сме. Когато започва развитието на „Редки метали“ и „Кремиковци“ натук се насочват българи от къде ли не. Много амбициозни хора от цялата страна идват. Бухово се изпълва с инженери, с интелигенти, амбициозни кариеристи…Те зарязвят земята, полето, родната къща, правят го с някакви надежди, може би най-голямата им мечта е била да придобият софийско жителство. От местното население остава само 1/3. В разгара на функционирането на националните обекти тук беше вавилонско стълпотворение – 12 000 жители. Имаше живот. Обаче след Десети ноември 1989 г. , след падането на старата система, настъпи трагедията. Ликвидираха уранодобива и „Редки метали“.“

Храмът “Св. Николай Чудотворец”.

– Проблемът с градското гробище е голям….
– Много са причините за това. Оградите на гробищния парк са в трагично състояние. Дървета има прорасли, неокастрени и опасни за хората даже, храсти, хаотично разположени гробове. Доста е тежко положението. Направихме проект, общинските съветници от ВМРО Карлос Контрера и Димитър Антов ни помогнаха, направихмесреща с кмета на район „Кремиковци“ г-жа Донкова. Нашето предложение беше внесено в СО. Отпуснаха ни добри средства, нещо много значимо, което във времето не беше се случвало. Но трябва да се направят още няколко стъпки, за да се регламентират нещата.

На първо място – Наредбата за гробищните паркове не отчита положението, състоянието и ситуацията с малките селища от покрайните на София. Трябва да има изменение на наредбата, което да отчете особеностите на отделните малки селища около столицата. Сега какво се оказва? Ние събираме такси за гробни места – 150 лева, а за вечни времена е 560 лв. В същото време нямаме ефективна маркировка кой от гробовете по кой параграф е. Наредбата е остаряла. Да, имаме касови бележки, имаме и регистър, но когато твой близък е платил гроба за вечни времена, но не ти е оставил квитанция, ти не можеш да докажеш нищо. Липсват и карти. Поръчах дрон, който да заснеме ситуацията в нашето гробище. Ще се опитаме да опишем гробните места, за да изчезне този хаос, койт осъществува в момента. Работим на спомени на възрастни хора. Бай Георги го питаме: „Абе, помниш ли бай Иван Бръснаря, той къде е погребан?“. И ставаме една никаква. Голямата ми мечта е да бъде променена наредбата. Смятам, че не е добро следното решение:
Когато ти си буховец, имаш места, в които са погребани твоите предци. За да погребеш на това място някой близък, трябва да платиш 150 лв. А в новата част на гробищата погребваме т.нар. „пришълци“, хора от други населени места. И те не плащат нищо, понеже наредбата отворя тази „вратичка“.  Според мен буховци не трябва да плащат нищо, защото това е тяхната земя. И какво се оказва? Тези, които не са родом от нашия град, са погребвани безплатно. И аз събирам такса от нашите земляци, която такса не отива в „Гробищни паркове“, а в Столична община.

Получава се така, че местните жители вече искат да взимат гробове в новата част. Понеже на плащат нищо. А старата част на гробищата е занемарена, тя е в ужасно състояние. Бай Иван, като се качи горе, в планината, после ми вика: „Абе, кмете, като погледнем отгоре, гробищата са по-големи от градо, бе.“ И сега алтернативата е дали да въведем порядък в старите гробища и да ги направим като хората – пътеки, алеи, или да разширим новата част.
– Как стои проблемът със сметосъбирането?
– Чистотата на града се осигурява от фирма „Титан“ и „Разделно събиране“ . Взаимодействията с фирмите са добри. Някои граждани не спазват определени хигиенни правила и това създава много проблеми и неприятни ситуации. Нерегламентираните сметища са на много места в и около града и постоянно нарастват. Ликвидацията им е почти невъзможна. Монтирахме камери за наблюдение и са регистрирани замърсители. Наложителни са драстични мерки и вероятно скоро ще пристъпим към тях. Но се сблъскваме и със смешни, на пръв поглед, ядове. Дори найлони не мога да намеря за хората от чистотата.

Помпозната някога сграда на предприятие “Редки метали”.

– По отношение на ремонтите на пътни артерии и улици как стоят фактите?
– Ще ви обясня с подробности. Централната улица се ползва от градския транспорт и тя е приоритетна при почистване, асфалтиране, кастрене и др. В момента се извършва аварийно асфалтиране на 60 „кръпки“ по нея. За разбитите, вътрешни улици е трудно да се определи критерии и да се изберат приоритетните за асфалтиране. Ще ни бъде отпуснат асфалт зо около 600 квадратни метра и къде по-напред да го полагаме. Ще търсим възможност за допълнително финансиране и асфалтиране.  Тротоарите в града. Приоритет е централната улица. Ще търсим финансиране по проекти за допълнително изграждане на тротоари.
По отношение на мостовете… Подаден е доклад за състоянието на 12 моста по централния канал с предложение за възстановяване и стабилизиране. Сигналът е изпратен на вниманието на г-Кристиян Кръстев, който е заместник-кмет СО, направление „Транспорт и градска мобилност“. Чакаме решение. Изготвена и подадена е поръчка за монтиране на 6 информационни табла в града.

Градският парк.

– Инфраструктурата в какво състояние е?
– Доста проблеми има. За Дом на културата е наложителен ремонт на покрива – търсим възможност за цялостен ремонт.
Училище – наложително и саниране и дейности по подобряване на дворното пространство.
Детска градина – подобряване на дворното пространство и оградата и канализацията.
Болница – там трябва да се направят много неща и търсим много варианти възможности.
Сграда на личните лекари – има проект за саниране и доизграждане на допълнителна входна конструкция.
Блок №9 – дейностите продължават. Търсим възможности и варианти за подобряване на пространството около блока.
Панелите за саниране – блок 20 има договор с банката и е в процедура на възлагане на фирма изпълнител. Блок 22 е в листата на чакащите. Има надежда да се реализира санирането.
Читалището – подготвяме проект за околното пространство – Ще кандидатстваме по програма „Зелена София“. Наложително е саниране на сградата – търсим програми и средства.
Индустриална зона – Извършва се рекултивация на голяма част от терена и сградите. Имаме добра комуникация с фирмите. Не уреден е въпроса с водоснабдяване и канализация.
Изоставени и рушащи се сгради в пределите на града. От името на кметство Бухово е направено запитване за 9 броя пустеещи и неизползвани сгради и предложение за определяне на техния статут и собственост с цел обезопасяване и последващо разпореждане по целесъобразност.

Културният дом в Бухово.

– Ситуацията със зелените площи и паркови пространства  на какво ниво е?
– Имаме добра паркова зона. Надяваме се тази година да се реализират части от вторият етап за възстановяване на Големият парк. Подготвя са проект за ремонт и възстановяване на малкият парк. Предстои облагородяване на пространството около селската чешма и засаждане на допълнителни растителни видове. Имаме намерения и планираме засаждане и реновация на съоръжения, огради и пейки в парковите пространдтва.  Опасните дървета са сериозен проблем и актуален за голяма част от града. Официално са подавани сигнали за опасни дървета и счупени клони. Има картотекирани няколко участъка и чакаме ефективни действия на „зелени системи“. Нека ви кажа и как е с детските площадки. Тук предстои проект и ремонт за тяхното възстановяване. Има предложение за изграждане на две нови фитнес площадки.
За горите и горските масиви около Бухово са проведени няколко срещи и са договорени взаимодействия с общинско горско стопанство и държавни лесничейство. В кметството се извършва записване за снабдяване на дърва за огрев – широколистни на цена 70 лева /метровици/ на кубик. Провежда се залесяване в определени участъци.
Относно темата с „Храмове и гробищни паркове“… Вече има проекти и ще се случват добри неща. Църковното настоятелство на буховска енория има амбициозна програма за подобряване на манастирите и храмовете в енорията. Проекта за ремонт в манастира „Св.Мария Магдалина“ е подаден в Националния институт за недвижимо културно наследство. Вероятно тази година да се състои и самият ремонт. Надявам се значително да подобрим състоянието на гробищния парк. Разработва се регламент и план за подобряване на пространството.
По отношение на площадите в града – „Обръщалото“ и „Фреша”, търсим възможности за подобряването им. Предстои среща с ръководството на магазина за планиране на мерки за подобряване на пространството отпред.
– Паркингите и старите коли проблем ли са за Бухово?
– Предстои планиране, регламентиране и изграждане на допълнителни паркови пространства. Старите автомобили трябва да бъдат отстранени от тротоарите и зелените площи. Относно движението на градските автобуси 117 и 90 правим подписка за по-чести линии в часовете пик и вечерните часове. Такива подписки се правят във всички квартали на район Кремиковци. За град Бухово сме изготвили проект – заявка за изграждане на 7 спирко-навеси.
– Бухово има ли проблем с бездомните кучета?
– С „Екоравновесие“ имаме добри комуникации – проблемът с бездомните кучета е сложен и се регламентира на ниво Столична община.
– Какво не сте изпълнили на този етап от предизборната си програма? Какво не успя досега да свърши кмет Димитров?
– С мотористите водим преговори и имаме предложение за изнасяне от площадката на магазин „Фреш“. По повод на тревоги на граждани за атмосферния въздух мога да ви информирам, че е направено запитване до изпълнителната агенция за околна среда и получените данни говорят за параметри в пределите на допустимите – няма превишавания на пределно допустимите норми. Друга идея, която не успях да реализирам…Искам да направя фестивал „Здравей, здраве!“. Дълги години вече общувам с китайската академия „Ханлин“. Интересувам се от нетрадиционна медицина. Оптимист съм, че нещата ще се случат.
– И накрая на това интервю – как искате да се обърнете към вашите съграждани?
– От 25 март 2020 г. до края на април предстоят общоградски почиствания. В момента се изготвя и съгласува програма със Столична голяма община . Призовавам за активно включване и участие в тези дейности. Градът ще е такъв, какъвто го направим. Заедно можем повече!

Бухово е сравнително добро място за живеене, което искаме да превърнем в още по-добро място. Това можем да направим с общи усилия!

 

ОЧАКВАЙТЕ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ИНТЕРВЮТО С КМЕТА НА БУХОВО!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4