Nokian Tyres работи за екологията

Nokian Tyres работи за екологията

Производителят на автомобилни гуми Nokian Tyres, който в последните години бележи непрекъснат ръст, заменя торбите за поставяне в тях на „обувките” за коли  с по-екологично решение.  Вече е налице съвсем ново производство на този съвременен продукт с частична употреба на био материал , който намалява емисиите на въглероден   двуокис с близо 75% в сравнение с производството на торби от пластмаса, ли рециклирана такава.

“Като група искаме да поведем индустрията в посока на устойчивост и да разгледаме трудностите свързани с производството на една гума през целия ѝ експлоатационен живот, от суровините и създаването й, до пълното й безотпадно рециклиране. Производството на торби за гуми от екологично чисти материали е част оттази ни съвсем нова инициатива.”, казва Марко Макела, ръководител отдел „Продажби“ в Nokian Tyres.

Около 40 000 кг пластмаса годишно се използваше досега за направата на торбите на Nokian Tyres във Финландия и Норвегия. Производството на новите торби за гуми със зелен полиетилен и чист полиетилен, с ниска плътност, ще изхвърля около 20.02 тона въглероден диоксид. Статистиката сочи, че досегашното производството на торби от чиста пластмаса произвеждаше около 88 тона, а от рециклирана пластмаса –  около 44 тона.

По-ниското ниво на отделени емисии причинени от производството на торби е резултат от по-големият дял на био суровини – етилен от захарна тръстика на биологична основа. Захарната тръстика вече е абсорбирала въглероден диоксид от атмосферата във фазата си на растеж, и по този начин намалява крайното ниво на емисиите за производството на торбите.

Торбите за гуми получиха етикета „I’m Green“ за своята еко съобразност. Nokian Tyres е първият производител на гуми в света, който предлага торби за гуми, които носят този етикет.

Етикетът „I’m Green“ е собственост на нефтохимичната компания Braskem и неговата употреба е стриктно контролирана и регулирана. Над 50% от използваните суровини в продукта трябва да съдържат зелен полиетилен, за да може да отговорят на завишените еко изискванията. В торбите за гуми, които използват Nokian Tyres употребата на зелени полиетилени доказано е 55%.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4