Днес става ясно с колко ще поскъпне водата през 2020

Днес става ясно с колко ще поскъпне водата през 2020

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране ще приеме окончателно решение за цените на ВиК услугите от 1 януари 2020 г. Предвижда се увеличение в почти цялата страна от 0,1 до 9,26 процента. Най-малко се предвижда да се повишат цените на ВиК услугите в Пловдив – с 0,1 процента. За София-град се планира увеличение с 6,64 процента.

КЕВР осъществява регулаторната дейност в отрасъл ВиК съгласно разпоредбите на Закона за регулиране на ВиК услугите и наредби към него, приети от Министерски съвет през 2016 г. Съгласно тези нормативни документи Комисията приема с общо решение бизнес плана на всеки ВиК оператор и одобрява цените на предоставяните ВиК услуги за всяка календарна година от регулаторния период 2017-2021 г.

Това съобщават от Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с отношение регулирането на отрасъл ВиК, в контекста на бедственото положение в община Перник. Те уточняват, че преди започване на всяка година от този период КЕВР е задължена служебно да измени вече одобрените цени на ВиК услуги, като извърши технически изчисления и тези цени влизат в сила от 1 януари на ценовия период, за който се отнасят.

Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, приета от Министерски съвет, задължава Комисията да изпълни този свой ангажимент, включително и при наличие на форсмажорни обстоятелства, каквито са налице в област Перник във връзка с обявеният режим на водоползване.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4